In de Bouwkostenindicator staan genormeerde eenheidsprijzen. Met deze prijzen kan berekend worden of de bouwkosten marktconform zijn. Dit gebeurt bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De gemeente kijkt vervolgens of de opgegeven bouwkosten marktconform zijn en kan zich op de bouwkostenindicator baseren bij het berekenen van de leges. De Bouwkostenindicator wordt ieder jaar bijgesteld.

Bekijk hier de Bouwkostenindicator 2024 (PDF, 388.6 kB).