Blijkt uit de vergunningcheck dat er een vergunning of melding nodig is? Dan kunt u dit regelen via het Omgevingsloket. Op deze landelijke website kunt u digitaal een aanvraag of melding indienen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Dient u een aanvraag in namens een bedrijf? Dan gebruikt u daarvoor eHerkenning.

Het is belangrijk dat u uw aanvraag zo volledig mogelijk indient. Dit verkleint de kans dat uw (bouw)plan vertraging oploopt.

Ga naar het Omgevingsloket (Deze link gaat naar een externe website)

Procedure

Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan wordt deze automatisch doorgestuurd naar de gemeente Beesel. Als uw aanvraag compleet is bedraagt de behandeltermijn in de meeste gevallen 8 weken.

Kosten

Aan een aanvraag omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. U vindt de kosten voor een omgevingsvergunning in de tarieventabel van de legesverordening (Deze link gaat naar een andere website).

Vragen?

Is uw plan nog niet concreet, maar heeft u wel vragen? Doe dan eerst een informatieverzoek of neem contact op met team Ruimtelijke Ordening via telefoonnummer: 077 - 474 92 92.