In de meeste gevallen gaat u in beroep bij de Rechtbank Limburg (Deze link gaat naar een andere website). U moet binnen 6 weken na de beslissing op uw bezwaar in beroep gaan.

Beroep indienen

Wilt u in beroep gaan? Dan moet u een beroepschrift indienen. In de beslissing op het bezwaarschrift staat aangegeven aan wie u het beroepschrift kunt toesturen en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Beschrijf in uw beroepschrift het volgende:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht
  • De reden van beroep
  • Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft

Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden: griffierechten. Deze griffierechten kunt u terugkrijgen als de rechter u in het gelijk stelt.

Besluit uitstellen

Tijdens de bezwaarschriftprocedure blijft het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig. Uw bezwaarschrift schort het besluit niet op. Heeft het uitvoeren van een besluit gevolgen voor u? Dan kunt u de voorzieningenrechter (Deze link gaat naar een andere website) vragen om een voorlopige voorziening. Krijgt u de voorlopige voorziening? Dan wordt de werking van het besluit (voorlopig) uitgesteld.

Een verzoek aan de voorzieningenrechter kunt u alleen doen als er een bezwaren- of beroepsprocedure loopt én er sprake is van een spoedeisende situatie. Ook aan deze procedure zijn kosten verbonden.