Het gaat om bezwaarschriften op het gebied van onder andere openbare orde, veiligheid, bijzondere wetten, verkeer, vervoer, subsidiƫring, leerlingenvervoer, monumentenzorg, milieu, ruimtelijke ordening, bouwzaken, volkshuisvesting, sociale zaken en ambtenarenrecht.

Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt ook de beslissing op het bezwaarschrift. Hierbij houdt het bestuursorgaan rekening met het advies van de bezwaarschriftencommissie. Als het bestuursorgaan het advies niet overneemt, legt het in het besluit op bezwaar uit waarom het van het advies afwijkt.