Indienen aansprakelijkheidsstelling

Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen? Dien dan een aansprakelijkheidsstelling in. Beschrijf hierin de volgende zaken:

  • Datum en tijdstip van het voorval
  • De precieze plek waar het gebeurde
  • Verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mail adres

Voeg de volgende (bewijs)stukken bij:

  • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • Eventueel een getuigenverklaring
  • Eventueel foto’s van de situatie

U kunt de aansprakelijkheidsstelling opsturen naar:

Gemeente Beesel
t.a.v. Facilitaire Zaken
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

U kunt de aansprakelijkheidsstelling ook mailen naar info@beesel.nl t.a.v. Facilitaire Zaken.

Behandeling

Na ontvangst van uw aansprakelijkheidsstelling onderzoekt de gemeente de situatie. Zo nodig schakelt de gemeente deskundigen in. U ontvangt zo snel mogelijk een bericht over de voortgang van de aansprakelijkheidsstelling.