Als gemeente voeren we alleen de beheersing van ratten en wespen in de openbare ruimte en bij gemeentelijke gebouwen uit. Bij overlast van muizen en wespen in en rondom uw woning verwijzen wij u naar een erkend plaagdierbedrijf. Voor andere overlast van plaagdieren geven we advies. Hiervoor werken we samen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Duurzaam plaagdierbeheer

Bij de uitvoering van dierplaagbeheersing staan wij voor een duurzaam ecologisch beheer met oog voor dierenwelzijn en milieu. Hierbij volgen we de richtlijnen van Integrated Plaagdier Management (IPM). We verstaan onder IPM het treffen van de juiste duurzame maatregelen bij het beheersen van dierplagen om te voorkomen dat deze kunnen uitgroeien tot een dusdanige populatie dat zij hinder of overlast kunnen veroorzaken of een risico kunnen vormen voor de leefbaarheid, de veiligheid of de gezondheid van mens en dier. Bij het beheersen van dierplagen worden zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Gemeente Beesel is gecertificeerd voor IPM rattenbeheersing en ingeschreven bij Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement.