Op de dag dat bij u het restafval én het GFT-afval wordt ingezameld, kan het voorkomen dat de tijdstippen van lediging variëren. Bijvoorbeeld in de ochtend het GFT en ’s middags het restafval.

Raadpleeg de PreZero Inzamelwijzer online of in de app voor uw persoonlijke inzameldagen van uw huisvuil. Hier vindt u ook nuttige informatie over afval scheiden. Download de PreZero App in de Apple Store of Playstore.

Klachten

Heeft u klachten over de inzameling? U kunt uw klacht eenvoudig online regelen via PreZero inzamelwijzer of neem hiervoor contact op met het PreZero servicenummer: 0800 - 221 00 12 (op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur).

Containers

De huishoudens in de laagbouw hebben afvalcontainers van de gemeente. De huishoudens in de stapelbouw hebben afvalemmers:

  • Grijze container of emmer: huishoudelijk restafval
  • Groene container of emmer: groente-, fruit-, en tuinafval (GFT)

De afvalcontainers en afvalemmers hebben een chip. De gemeente registreert iedere lediging. U betaalt voor iedere keer dat u uw afvalcontainer of afvalemmer laat ledigen. Is uw container of emmer niet vol? Dan hoeft u deze niet aan de straat te zetten.

Andere maat container

Heeft u een andere maat container nodig? Dan kunt u uw container omruilen voor een grotere of een kleinere container. Bij verhuizing is het omruilen gratis binnen 2 maanden na de verhuizing. Daarna, en als er geen sprake is van verhuizing, zijn er kosten verbonden aan het omruilen van een container. Een containerwisseling kunt u online regelen via PreZero inzamelwijzer of neem hiervoor contact op met het PreZero servicenummer: 0800 - 221 00 12 (op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur).

Aanbiedregels

  • Zet uw afvalcontainer op de ophaaldag ’s ochtend voor 7.30 uur aan de straat. De afvalinzamelaar kan tot 21.00 uur bij u langskomen om uw afvalcontainer te ledigen.
  • Zet uw afvalcontainer met de handvatten en wielen zo dicht mogelijk tegen de rijbaan.
  • Leg geen los afval naast uw afvalcontainer of naast de ondergrondse container. Ziet u rommel op straat of gedumpt afval? Meld dit dan bij de gemeente.
  • Laat uw container of emmer niet langer staan dan nodig is.
  • Zorg dat de deksel van uw afvalcontainer helemaal gesloten is als u de container aan de weg zet.
  • Zorg dat u afval dat makkelijk kan verwaaien verpakt aanbiedt.
  • Gebruikt u zakken in uw GFT-container? U mag alleen zakken gebruiken met een kiemplantje.
  • Druk of stamp uw afval niet te zeer aan. Zo zorgt u ervoor dat het afval niet klemt zit in de container bij een lediging en er afval in achterblijft. Een onvolledige lediging is uw eigen verantwoordelijkheid.

Biedt u het afval niet volgens de spelregels aan? Dan vindt u aan uw afvalcontainer een gele of rode kaart. Bij een rode kaart wordt uw container niet geledigd. Krijgt u vaak een rode kaart van de afvalinzamelaar? Dan doet de gemeente aangifte bij de politie of maakt de BOA een proces-verbaal op.