De Japanse Duizendknoop is een snelgroeiende plant die andere planten verdringt. De plant kan schade aanrichten aan gebouwen, wegen en de biodiversiteit. De plant is niet gevaarlijk voor mensen. Het is daarom belangrijk om deze plant te beheersen en op sommige plekken te bestrijden.

Plan van aanpak om Japanse Duizendknoop te beheersen en bestrijden

De plekken waar de Japanse Duizendknoop in de gemeente groeit, zijn in kaart gebracht. In de gemeente Beesel groeit deze plant op 17 plekken. Per plek is zorgvuldig gekeken of de plant wel of niet moet worden weggehaald. Of dat het voldoende is om ervoor te zorgen dat de plek waar de plant groeit niet groter wordt.  

Lees hier het plan van aanpak hoe de Japanse Duizendknoop wordt beheerst in de gemeente Beesel. (PDF, 881.7 kB)

Bekijk in deze bijlage op welke plekken in de gemeente de Japanse Duizendknoop voorkomt en wat er per plek met de plant gebeurt. (PDF, 7.5 MB)

Hoe wordt de Japanse Duizendknoop bestreden?

Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop gebeurt in verschillende stappen. Eerst worden de bovengrondse delen van de plant weggehaald. Daarna worden de wortels uitgegraven met een speciale riek en minigraver. Op de plekken waar de minigraver niet bij kan, wordt de plant met een apparaat onder stroom gezet. Hierdoor wordt de plant van top tot teen dood gekookt. Op deze manier is er geen risico op schade aan het bodemleven, de bodemstructuur en de omgeving. De plantdelen en wortels worden afgevoerd naar een erkende verwerker, zodat de plant zich niet verspreidt.

In 2024, 2025 en 2026 herhalen we de genoemde stappen om de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Herhalen is nodig omdat de plant weer terug groeit nadat de plan voor de eerste keer is weggehaald. Met de gekozen manier van bestrijden, zou de plant na 4 jaar weg moeten zijn. Dat wordt ieder jaar nauwlettend in de gaten gehouden.

Groeit de Japanse Duizendknoop op een plek die nog niet op de kaart staat?

Weet u een plek waar de Japanse Duizendknoop groeit die nog niet in het overzicht staat? Laat het dan weten. Stuur een e-mail naar info@beesel.nl.

Japanse Duizendknoop plant