Een draakkrachtige werkgever

Nee, geen typefout. In de gemeente Beesel staat de draak centraal. Een draak die warmte uitstraalt en beschermend is. Draakkracht staat voor Daadkracht en Draagkracht.

Samen met onze burgers en ondernemers staat werken bij gemeente Beesel voor een duurzame vernieuwing. Of dat nu over natuur of toerisme of over een toekomstbestendig centrum gaat. Over een inspirerende ketensamenwerking in het sociaal domein of over de strategische samenwerking met onze Duitse buurgemeente Brüggen. Beesel is een kleine gemeente waar je de mogelijkheid hebt jezelf te ontwikkelen, waar de lijnen kort zijn en we het belangrijk vinden met elkaar én met de gemeenschap in contact te staan.

Team Beesel geeft betekenis aan je werk! Gewoon anders, gewoon samen!

Vacatures en stageopdrachten

Wil jij graag bij gemeente Beesel werken? Op de pagina Vacatures en stageopdrachten vind je alle openstaande vacatures en stageplaatsen.

Wat kun je verwachten van gemeente Beesel als werkgever?

Ons aanbod voor jou

  • Een passend salaris en vergoedingen conform CAO Gemeenten
  • Mogelijkheden voor ontwikkeling, studie en training
  • Een eigen individueel keuze budget van 17,15%
  • Flexibele werkmogelijkheden
  • Mobiele telefoon en laptop

De gemeente Beesel is een platte organisatie die veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de medewerker legt. Wij gaan uit van de kwaliteiten van onze medewerkers. Onze werkwijze kenmerkt zich door veel vrijheid, samenwerken, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Voor diverse projecten en transitieszoeken wij versterking. De komende jaren willen wij een verdieping en professionalisering aanbrengen in onze samenwerking met inwoners, verenigingen, ondernemers en professionele partners. Met als doel de dienstverlening vanuit Beesel nog meer in lijn te brengen met het zijn van een ‘Gemeente in Gemeenschap’. Beesel is Gewoon Anders

Voor alle medewerkers van de gemeente Beesel gelden de zes kenwaarden van een Gemeente in Gemeenschap: Mens centraal, Ga in Gesprek, Inleven, Maatwerk, Verwachtingsmanagement en Iedereen doet mee. Deze kernwaarden passen we toe in ons dagelijks werk; zowel in onze processen als in onze houding en ons gedrag.

Onze kernwaarden

Mens centraal: Denk vanuit de mens, niet vanuit het systeem. Denk in mogelijkheden (niet beperkingen). Gesprek: Ga in gesprek. Bespreek samen vanuit een open houding wat nodig is. Ben benaderbaar. Inleven: Verplaats je in een ander. Ga op zoek naar de vraag achter de vraag. Bekijk het brede plaatje. Maatwerk: Werk vraaggericht en integraal. Bied een passende oplossing-eigen kracht. Verwachtingsmanagement: Bepaal samen de verantwoordelijkheden en rollen. Communiceer helder en tijdig over inhoud en poces. Iedereen doet mee: De kernwaarden van gemeente in gemeenschap zijn voor iedereen. Wij dragen deze kernwaarden uit in onze gedrag en processen.