Bij de onderzoeken gaat het met name om doeltreffendheid ('in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?') en doelmatigheid ('had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden geboekt?'). Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de rekenkamer worden met de gemeenteraad besproken.

Objectief en onafhankelijk

Het werk van de rekenkamer kenmerkt zich door objectiviteit en onafhankelijkheid, dat wil zeggen onpartijdig en niet vooringenomen. De rekenkamer werkt primair voor de gemeenteraad, maar niet in opdracht van de gemeenteraad. De rekenkamer opereert onafhankelijk zowel ten opzichte van raad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie als ten opzichte van burgers, bedrijven en instellingen van Beesel.