Alle verzoeken die de rekenkamer ontvangt, komen op een verzamellijst te staan. In de tweede helft van het lopende kalenderjaar bepaalt de rekenkamer welke onderwerpen zij in het volgende jaar gaat onderzoeken. Na selectie wordt een onderzoeksplan gemaakt, dat ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. Het onderzoeksplan geeft weer wat de rekenkamer gaat onderzoeken, waarom en hoe het onderzoek plaatsvindt. Dan volgt het onderzoeksproces. Uiteindelijk worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen van elk onderzoek weergegeven in een rapport. Dit rapport is openbaar en wordt ter behandeling aan de gemeenteraad aangeboden.

In onderstaand overzicht vindt u de rapporten van de onderzoeken die de (op 5 juni 2023 opgeheven) Rekenkamercommissie Beesel de afgelopen jaren heeft opgeleverd:

Datum Onderzoek Link naar bijlage(n)
April 2023 Onderzoek Fietsbeleid Beesel (PDF, 1.8 MB)  
Feb. 2023 DoeMee onderzoek ondersteuning volksvertegenwoordigers Beesel (PDF, 152.7 kB) Factsheet DoeMee (PDF, 1.0 MB) 
Verdiepende rapportage DoeMee (PDF, 598.4 kB)
Juli 2022 Van Wob naar Woo (PDF, 2.3 MB)  
Jan. 2022 Kwaliteit Raadsvoorstellen (PDF, 781.1 kB)  
Juli 2021 BsGW (PDF, 1.1 MB) Bijlagen eindrapport BsGW (PDF, 4.2 MB)
Factsheet Beesel BsGW (PDF, 226.3 kB)
Dec. 2020 Duurzaamheid (PDF, 967.7 kB) Infographic onderzoek duurzaamheid (PDF, 186.7 kB)
Okt. 2019 Armoedebeleid (PDF, 747.2 kB) Infographic armoede (PDF, 927.0 kB)
Juni 2019 Doorwerking (PDF, 1.1 MB)  
Okt. 2017 Subsidiebeleid (PDF, 1.5 MB) Rapport subsidieverstrekkingen (PDF, 244.0 kB)
Juli 2017 VRLN (PDF, 5.9 MB) Bijlageboek I - Factsheets per gemeente (PDF, 3.5 MB)
Bijlageboek II - Resultaten enquête raadsleden (PDF, 6.7 MB)
Okt. 2016 Dualisme (PDF, 3.8 MB)  
Dec. 2015 Olympia's Ronde (PDF, 7.1 MB) Bijlage bij Rekenkamerbrief Olympia's Ronde (PDF, 237.9 kB)
Juni 2015 WAA Groep NV (PDF, 283.1 kB) Bijlage bij Rekenkamerbrief WAA (PDF, 1.3 MB)
Dec. 2014 Bösdael (PDF, 2.2 MB)  
Sept. 2013 Reservebeleid (PDF, 151.5 kB) Bijlage bij onderzoek Reservebeleid (PDF, 484.0 kB)