Ga naar raadsconsultaties (Deze link gaat naar een externe website)

Geven de raadsleden tijdens de consultatie aan dat zij de vergunningaanvraag niet willen bespreken in de raadsvergadering? Dan kan het college verder met de behandeling van de vergunningaanvraag.

Geven 3 of meer raadsleden tijdens de raadsconsultatie aan dat zij de vergunningaanvraag wel willen bespreken in de raadsvergadering? Dan krijgen de raadsleden de kans om hun bedenkingen te uiten of andere aandachtspunten mee te geven aan het college. Als er geen bedenkingen zijn ten aanzien van de vergunningaanvraag kunnen de raadsleden ook een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeven. Het college kan met deze input verder met de behandeling van de vergunningaanvraag.