De gemeenteraad stelt elk jaar 2 tussentijdse bestuursrapportages vast. De eerste bestuursrapportage gaat over de uitvoering van de begroting gedurende de periode van januari tot en met april. De gemeenteraad stelt deze bestuursrapportage in juni of juli vast. De tweede bestuursrapportage gaat over de uitvoering van de begroting gedurende de periode mei tot en met augustus. De gemeenteraad stelt deze bestuursrapportage in december vast.

Meest recente bestuursrapportage