Gemeente Beesel werkt met een zogenaamde programmabegroting. De taakvelden van de gemeente zijn hierin verdeeld over een aantal programma’s:

 • Strategie
 • WMO
 • Participatiewet
 • Jeugdzorg
 • Blijvend voorzien
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Recreatie en toerisme
 • Openbare orde en veiligheid
 • Onderwijs
 • Wonen en leefomgeving
 • Middelen en bedrijfsvoering

In ieder programma geeft de gemeente aan wat ze op het betreffende taakveld wil bereiken en wat ze concreet hiervoor gaat doen in de komende jaren. De plannen worden financieel onderbouwd en zijn voorzien van relevante kengetallen.

Daarnaast vindt u in de programmabegroting een aantal paragrafen met extra informatie over een aantal specifieke onderwerpen:

 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden partijen
 • Grondbeleid
 • Lokale heffingen

Meest recente begrotingen:

Programmabegroting 2019 (PDF, 1.3 MB)
Begroting 2019 in één oogopslag (PDF, 988.7 kB)
Programmabegroting 2018 (PDF, 1.3 MB)
Begroting 2018 in één oogopslag (PDF, 902.5 kB)