In de onderstaande inventarissen vindt u de beschrijvingen van de openbare archiefstukken:

Stamboomonderzoek

Wilt u een stamboomonderzoek doen? Dan kunt u onderstaande aktes en registers inzien:

  • Burgerlijke stand aktes
    De eerste aktes stammen uit 1797. Ze lopen tot en met 1905 (geboorte), 1930 (huwelijk) en 1955 (overlijden). U kunt de oude burgerlijke stand digitaal raadplegen.
  • Bevolkingsregisters: 1840-1930
  • Kerkregisters (parochie van de H.Gertrudiskerk Beesel): 1714-1833

Wilt u de gemeentelijke aktes en registers inzien? Maak dan een afspraak. Neem hiervoor contact op met de klantenbalie via telefoonnummer 077 – 474 92 92.

Kosten

Het inzien van de gemeentelijke aktes en registers is gratis. Een A4 kopie kost € 0,35.