Gemeentearchief

 • Wat is het gemeentearchief

  De archiefstukken tot 1980 zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, die zich bevindt in de kelder van het gemeentehuis. Deze stukken zijn openbaar, met uitzondering van enkele dossiers, en zijn door middel van drie inventarissen toegankelijk gemaakt.

  Door te klikken op onderstaande links, kunt u deze inventarissen raadplegen. Inventaris 1 betreft het archief van de periode 1644-1933, inventaris 2 beslaat de periode 1934-1959 en inventaris 3 betreft de periode 1960-1979.
  Voor de raadpleging van de stukken van ná 1979 geldt de Wet Openbaarheid van Bestuur.

  Inventaris 1

  Inventaris 2

  Inventaris 3

  Stamboomonderzoek
  Ook kunt u in het gemeentehuis stamboomonderzoek verrichten. Kopieën van de aktes van de burgerlijke stand van 1797 tot en met 1940 zijn beschikbaar. Tevens zijn er alfabetische klappers op deze aktes van de burgerlijke stand, op de bevolkingsregisters van 1840 tot en met 1930 en op de kerkregisters van de parochie van de H. Gertrudiskerk in Beesel van 1714 tot 1833. De originele gemeentelijke aktes en registers kunnen op verzoek worden ingezien.

  Burgerlijke stand digitaal raadpleegbaar
  Vanaf maandag 23 december 2013 is de oude burgerlijke stand digitaal te raadplegen. Het betreft de aktes van geboorte, huwelijk en overlijden voor zover deze openbaar zijn. De eerste aktes stammen uit 1797. Ze lopen tot en met 1905 (geboorte), 1930 (huwelijk) en 1955 (overlijden). Wanneer u klikt op Aktes Burgerlijke stand, wordt het zoekprogramma in een nieuw venster geopend.

  Openingstijden
  Voor stamboomonderzoek kunt U na afspraak dagelijks terecht van 09.00 uur tot 13.00 uur. Afspraak kan gemaakt worden via de klantenbalie van de gemeente Beesel.

Uitgelicht

Zoeken