Plankaart

Op de overzichtskaart van Oppe Brik staan naast de tot school verbouwde Greswarenfabriek de woningen binnen het project. Behalve sociale huurwoningen zijn er ook koopwoningen en bouwkavels. Voor de actuele beschikbaarheid kunt u terecht bij Nester (huurwoningen) of makelaars Erik Bessems Makelaardij en VéTéBé Makelaardij (koopwoningen). Onderstaande kaart is niet actueel. Deze wordt binnenkort bijgewerkt.

Groen: niet verkochte woningen. Oranje: verkochte woningen. Blauw: huurwoningen/huurappartementen

Energie neutrale wijk

Wonen in Oppe Brik is wonen en werken in een mooie groene en energie neutrale wijk, vlakbij goede voorzieningen als winkels en onderwijs, tussen de steden Venlo en Roermond.

Energie neutraal? Dit betekent dat de energiemeter in uw woning aan het eind van een jaar op dezelfde stand staat als aan het begin van het jaar. Nul-op-de-meter-woningen (NOM) dus. De woningen zijn niet alleen optimaal geïsoleerd, de zonnepanelen op het dak wekken voldoende stroom op voor zowel de installaties in de woning als alle huishoudelijke apparatuur. Slimme installaties zorgen dat het energieverbruik laag en het binnenklimaat comfortabel is. Dit is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu!

Na afronding van de appartementencomplexen vanaf de zomer 2020 zal ook het groene hart van de wijk definitief worden ingericht.

Prijswinnend concept Greswarenfabriek

De Gemeente Beesel was in 2016 winnaar van de BNG Bank Erfgoedprijs. Onderdeel van de beoordeling was onder andere de haalbaarheid van de restauratie, renovatie en uiteindelijke ingebruikname van de voormalige Greswarenfabriek. In 2019 is de jury de voortgang van het werk komen bekijken en men was zeer onder de indruk. Het industrieel erfgoed van de gemeente Beesel zal vanaf medio schooljaar 2019/2020 onder andere onderdak gaan bieden aan het Grescollege, alsmede een aantal bedrijven en verenigingen.

Grescollege

De gemeenteraad heeft in mei 2017 het besluit genomen over de haalbaarheid van onderwijs in de Greswarenfabriek. Vanaf dat moment hebben adviseurs (projectmanagement, architect, constructeur, restauratieadviseur, installatieadviseur en anderen) intensief samengewerkt om te komen tot de aanbesteding. In april 2018 heeft de restauratieaannemer opdracht gekregen en in februari 2019 de aannemer die de binnenzijde van het gebouw gerealiseerd heeft. Medio september 2019 is de voormalige Greswarenfabriek opgeleverd als bijzonder schoolgebouw voor het middelbaar onderwijs

Leren is op deze school een creatief proces. Een proces waarbinnen lokale ondernemers, de overheid en instellingen betrokken worden. Binnen het gebouw is niet alleen een school maar het is tevens plek voor lokale ondernemers en verenigingen. Studenten worden hierdoor extra gestimuleerd en gemotiveerd. De school biedt bovendien de mogelijkheid om kennis te nemen van de lokale cultuur en historie. Voor meer informatie zie www.grescollege.nl.

Historie

De Greswarenfabriek stamt uit 1898, waar destijds een tijdelijke brikkenbakkerij was gevestigd. De stenen die er geproduceerd werden, waren nodig voor de bouw van een stoomdakpannenfabriek. In 1905 breidde de pannenbakkerij uit tot een greswarenfabriek. In 1932 werd het assortiment uitgebreid met tegels en raamdorpels. Daar bleef het niet bij, want in 1941 werd er verder uitgebreid met een fijn keramisch atelier. In 2007 kwam er een einde aan de werkzaamheden in de fabriek. Sindsdien lag het gebouw er verlaten bij.

In 2013 kocht de gemeente Beesel het bedrijventerrein en startte samen met diverse partners de omvorming van een verlaten industrieterrein naar een modern Nul-op-de-meter-wijk, waarbij het behoud van industrieel cultureel erfgoed Greswarenfabriek een hoge prioriteit had. Daarnaast zag de gemeente in de directe omgeving kansen voor (met name sociale) woningbouw. Zoekende naar een herbestemming voor de Greswarenfabriek is de samenwerking ontstaan met Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). De Greswarenfabriek is gerestaureerd en verbouwd en anno 2019 omgedoopt tot het GRESCOLLEGE. In het bijzondere ontwerp is rekening gehouden met een bedrijvenschil zodat theorie op school gemakkelijk verbonden wordt met de praktijk van het werk