Geboorte, aangifte

Beschrijving

Na de geboorte van een kind heeft u veel zaken te regelen. Een van die zaken is de aangifte van de pasgeborene bij de burgerlijke stand. Elk kind dat in Nederland wordt geboren dient binnen drie dagen te worden aangegeven bij de gemeente waar het is geboren (met uitzondering van zaterdag en zondag en erkende feestdagen; de termijn wordt dan verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag). Van de geboorte wordt een akte opgemaakt die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is een authentieke akte die wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte geeft de bewijskracht van de geboorte van een persoon. U bent bevoegd tot aangifte van de geboorte wanneer:

  1.    u de vader of moeder van het kind bent:
  2.    u bij de geboorte aanwezig bent geweest;
  3.    wanneer de geboorte in uw woning heeft plaatsgevonden;
  4.    u het hoofd of een gemachtigde bent van de inrichting waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

U kunt aangifte doen bij de Klantenbalie. Wanneer u aangifte doet moet u de volgende informatie meenemen:

  •     geldig legitimatiebewijs;
  •     naam van het kind;
  •     tijdstip van de geboorte van het kind;
  •     indien van toepassing het trouwboekje of de erkenningsakte.


Synoniem

Aangifte van geboorte, melden, melding van geboren kind

Meenemen

Geldig legitimatiebewijs, indien u gehuwd bent eventueel een trouwboekje

Wetgeving

Burgerlijk Wetboek

Bevoegd gezag

Gemeente

Resultaat

Verklaring

Kosten

Aan het opmaken van een geboorteakte zijn geen kosten verbonden.

Meer info bij

Gemeente Beesel, Klantenbalie, 077-4749292, info@beesel.nl

 

 

Uitgelicht

Ontkenning van het vaderschap

Adoptie

Zoeken