Bestemmingswijziging

Om woningbouw mogelijk te maken is een ontwerp-wijzigingsplan opgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf 1 december ter inzage. Na de terinzagelegging neemt het college een besluit.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Op 29 november organiseerde gemeente Beesel een informatieavond voor geïnteresseerden. Hieronder kunt u de presentatie inzien.

Heeft u interesse in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? Vul dan onderstaand formulier in:

U kunt het aanmeld-/interesseformulier CPO tot 24 februari invullen. Dit is geheel vrijblijvend.