Vaststelling wijzigingsplan

Op 7 maart heeft het college van B&W ingestemd met de vaststelling van het wijzigingsplan. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen tot en met 11 januari 2023. In dit plan zijn nog enkele onderzoeken verwerkt die nog in uitvoering waren toen het ontwerp-wijzigingsplan ter inzage lag.

Dit vastgestelde wijzigingsplan maakt de ontwikkeling van maximaal 20 grondgebonden woningen mogelijk aan de Heijackerstraat in Beesel.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt opnieuw 6 weken ter inzage: van 16 maart t/m 26 april. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (Deze link gaat naar een andere website). Gedurende deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2 kavelvelden gereserveerd voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Op 7 maart heeft het college van B&W ingestemd met het reserveren van 2 kavelvelden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO bepalen de toekomstige bewoners van de 2 kavelvelden samen hoe de woningen eruit komen te zien. De gemeente geeft hiermee ruimte aan initiatieven vanuit de gemeenschap en bouwt hiermee vanuit behoefte. Op dit moment zijn de geïnteresseerden die zich hebben gemeld voor CPO aan zet om een CPO-initiatief te vormen en een plan uit te werken. 

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het CPO-initiatief? meld u dan aan voor 6 april 2023 via het Deelnameformulier CPO-ontwikkeling Heijackerstraat Beesel (PDF, 181.9 kB). Op 29 november organiseerde gemeente Beesel een informatieavond voor geïnteresseerden. Hieronder kunt u de presentatie inzien.

Toch geen interesse in CPO?

De 2 kavelvelden zijn tot 15 juli gereserveerd voor CPO. Is er voor die tijd geen concrete interesse voor een CPO-initiatief ? Dan worden de rijwoningen en geschakelde woningen projectmatig gerealiseerd en later in de markt gezet. 

Uitgifte overige kavels

De vrije sector en duo kavels worden in het 4e kwartaal van 2023 uitgegeven.