In het voorjaar van 2021 wordt de riolering in de Kerstenbergweg tussen het begin van de grindweg (huisnummer 20) en huisnummer 1d vervangen. Om verdroging tegen te gaan, infiltreren we het hemelwater dat op de openbare verharding valt ter plaatse in de bodem. Hiervoor leggen we langs het nieuwe vuilwaterriool een infiltratie riool aan waarop we de openbare verharding aansluiten. Gelijktijdig vervangen we de oude verharding door een nieuwe bestrating.

Wilt u weten hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien? Bekijk dan de volgende impressies:

Meer informatie

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om een informatieavond te organiseren. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties of wilt u de tekeningen in het gemeentehuis inzien? Neem dan contact op met projectleider Jan Vaessen door een e-mail te sturen naar: jan.vaessen@beesel.nl.