In het voorjaar van 2021 wordt de riolering in de Kerstenbergweg tussen het begin van de grindweg (huisnummer 20) en huisnummer 1d vervangen. Om verdroging tegen te gaan, infiltreren we het hemelwater dat op de openbare verharding valt ter plaatse in de bodem. Hiervoor leggen we langs het nieuwe vuilwaterriool een infiltratie riool aan waarop we de openbare verharding aansluiten. Gelijktijdig vervangen we de oude verharding door een nieuwe bestrating.

De aanbestedingsprocedure heeft inmiddels plaatsgevonden. Hendricks Horn BV heeft opdracht gekregen de werkzaamheden uit te voeren volgens bijgevoegde tekeningen. De benodigde rioolputten en bestratingsmaterialen zijn in productie genomen.

Om de overlast te beperken is het werk opgedeeld in 2 afzonderlijke fasen. Via deze link (PDF, 833.1 kB) vindt u de tekening van de fasering. 

Fase I (van Kerstenbergweg huisnr. 2 t/m aansluiting met de weg Hoornpost).
Uitbreekwerkzaamheden op dit gedeelte starten op maandag 10 mei 2021.

Fase II (vanaf de aansluiting Hoornpost tot einde verharding bij huisnr. 20). Uitbreekwerkzaamheden op dit gedeelte starten op maandag 21 juni 2021.

Het hele werk zal begin augustus 2021 worden afgerond.

Wilt u weten hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien? Bekijk dan de volgende impressies:

Meer informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties of wilt u de tekeningen in het gemeentehuis inzien? Neem dan contact op met projectleider Jan Vaessen door een e-mail te sturen naar: jan.vaessen@beesel.nl.