Beesel maakt werk van levendige centra

dinsdag 30 maart 2021

Het college van Beesel gaat aan de slag met de leefbaarheid in de centra. Het college wil de voorzieningen in de centra van Beesel, Offenbeek en Reuver concentreren en stelde daarom nieuw detailhandelsbeleid voor aan de gemeenteraad  Ook wil de gemeente ondernemers en vastgoedeigenaren stimuleren om zich centraler te vestigen of hun bedrijf te vernieuwen door middel van een stimuleringsregeling. Eind april neemt de gemeenteraad een besluit over beide onderwerpen.

Detailhandelsbeleid

De detailhandelsmarkt in gemeente Beesel zit aan zijn grenzen. Er is geen ruimte voor uitbreiding van nieuwe detailhandelslocaties. Daarbij komt dat de detailhandelssector onder druk staat door onder andere internet winkelen en de coronacrisis.
Om synergie tussen de ondernemers in de detailhandelssector te creëren en de beleving in de centra te vergroten stelt het college voor om een afgebakend centrumgebied per kern af te bakenen. Dit betekent dat er alleen nog uitbreiding of een nieuwe winkel binnen dit centrumgebied mag komen. Wethouder Debbie Heesakkers licht toe waarom die afbakening nodig is:
“Afbakening van de drie centrumgebieden is volgens het college noodzakelijk om de winkelleegstand zowel in als buiten deze centrumgebieden aan te pakken. Door detailhandel te centreren kunnen we de levendigheid en de leefbaarheid in de drie centrumgebieden vergroten en hun aantrekkelijkheid bevorderen.”

Ook werkt de gemeente actief mee aan het transformeren van (leegstaande) winkelpanden buiten de drie centra naar andere functies. Daarbij wordt de verbinding met andere functies gelegd, die bijdragen aan het aantrekken van extra bezoekers en aan de beleving in het centrum. Denk aan horeca of zogeheten ‘blurring’ winkelconcepten, waarbij verschillende concepten in één pand zitten.
Ondernemers, die buiten het centrum zijn gevestigd, mogen daar blijven. Pas als bij beëindiging van de onderneming het pand meer dan een jaar leeg staat, komt de detailhandelsfunctie te vervallen.

Ruimte voor goede initiatieven

De afbakening betekent echter niet dat er buiten het centrum niets meer mogelijk is. “Natuurlijk willen we goede initiatieven niet meteen uitsluiten. We passen maatwerk toe als een nieuw initiatief niet past in een pand binnen de centrumgebieden, maar wel een positieve toevoeging vormt voor het aanbod in de gemeente Beesel” aldus wethouder Heesakkers. De gemeente vindt het daarbij vooral belangrijk dat het een aanvulling is op bestaand aanbod en dat er niet meer van hetzelfde komt. Zo blijkt uit de marktanalyse dat er bijvoorbeeld al voldoende supermarkten zijn.

Stimuleringsregeling

Een andere manier om de levendigheid en leefbaarheid in de centra te vergroten en de winkelleegstand in de gehele gemeente aan te pakken is een stimuleringsregeling. Het college wil ondernemers daarmee stimuleren te verhuizen naar de centra. Ook helpt de regeling bij de transformatie van de winkelbestemming naar andere bestemmingen buiten de centra. Voor de uitstraling van de panden is het belangrijk dat de gevel aansluit bij de omgeving en bij de activiteit achter de gevel. De stimuleringsregeling bevat daarom drie onderdelen: een verplaatsingssubsidie, een transformatiesubsidie of een gevelsubsidie. Meer informatie over de regelingen is na vaststelling door de gemeenteraad op 26 april te vinden op de website van de gemeente.