Geen traditionele Sinterklaasintochten in Limburg-Noord

donderdag 24 september 2020

Op woensdag 23 september is in het Regionaal BeleidsTeam, waar de burgemeesters van alle vijftien gemeenten binnen de regio aan deelnemen, gezamenlijk het besluit genomen om geen traditionele Sinterklaasintochten of -optochten toe te staan. Deze beslissing is genomen op basis van de RIVM richtlijnen, de noodverordening, de notitie “Integrale werkwijze evenementen” en een advies van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Wel zijn er andere type bijeenkomsten mogelijk, mits deze aan de richtlijnen voldoen.

Traditionele intochten en optochten in de Sinterklaasperiode zijn met de huidige richtlijnen om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan (waaronder een maximum aantal mensen, niet zingen/roepen, 1.5 meter afstand, placeren, reserveren in verband met de herleidbaarheid en een gezondheidscheck) niet of nauwelijks te organiseren. Daarnaast kan de naleving van die maatregelen onvoldoende gegarandeerd worden.

Zowel Veiligheidsregio Limburg-Noord, als de gemeenten en hulpdiensten vinden het zeer onverstandig om dergelijke evenementen op dit moment toe te staan, zeker nu recente cijfers een verontrustende stijging in het aantal besmettingen laten zien. De risico’s voor de openbare orde en publieke gezondheid zijn te groot.

Het is tenslotte onze gezamenlijke taak om kwetsbare mensen tegen het virus te beschermen, ervoor te waken dat de zorg niet opnieuw volledig overspoeld wordt met corona (covid-19) patiënten en dat we zicht blijven houden op het virus en clusteruitbraken voorkomen. Dat kunnen we alleen samen.

Dat betekent overigens niet dat er helemaal niets georganiseerd mag worden. Er zijn wel degelijk mogelijkheden denkbaar, zoals virtuele, kleinschalige of zogenaamde ‘doorstroom’ bijeenkomsten, zolang zij aan alle richtlijnen voldoen. Wij begrijpen dat hier behoefte aan is en die mogelijkheden zijn er.

Om ervoor te zorgen dat er geen verschillen per gemeente ontstaan en inwoners met grote groepen naar omliggende gemeenten reizen is ervoor gekozen dit besluit in de hele regio door te voeren.

Logo Veiligheidsregio Limburg-Noord