Informatieavond slechthorendheid

maandag 16 september 2019

Op donderdagavond 19 september vindt er in de raadszaal van het gemeentehuis een informatieavond plaats over slechthorendheid. Deze avond wordt georganiseerd door het Gemeentelijk Gehandicaptenplatform Beesel (GGB) in samenwerking met Stichting Hoormij, Stufkens Hoorcentrum en de gemeente Beesel.

Door Stichting Hoormij zal met name worden ingegaan op behandelmethodes van het herkennen en behandelen van slechthorendheid. Welke invloeden heeft slechthorendheid op het dagelijks functioneren en hoe kan hiermee het beste worden omgegaan (wanneer medische behandeling niet mogelijk is). Dhr. Peulen van Stufkens Hoorcentrum zal ingaan op de nieuwste technieken waar het gaat om gehoortoestellen, gehoormetingen, overige hulpmiddelen en vergoedingen,

Tijdens en na afloop van de inleidingen bestaat voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens zijn voorbeelden van de nieuwste gehoortoestellen en hulpmiddelen aanwezig.

Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Voor een kopje koffie wordt uiteraard gezorgd.

U bent welkom op:

19 september 2019, inloop vanaf 19.15 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis te Reuver (Raadhuisplein 1). De inleidingen starten om 19.30 uur en rond 21.30 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten.