Afschaffen vouchers afval

dinsdag 2 april 2019

Geen vervolg voor proef beperkt gratis aanbieden grof tuinafval en grof huishoudelijk restafval.

Van 21 april 2018 tot en met 20 april 2019 loopt er een proef met het beperkt gratis aanbieden van grof tuinafval en grof huishoudelijk afval. Hiervoor ontving u vorig jaar vier bonnen, twee voor grof tuinafval en twee voor grof huishoudelijk afval.

Na de proefperiode van een jaar hebben we besloten om hiermee niet verder te gaan. Uit onze evaluatie is gebleken dat de behoefte aan het gratis inleveren lager ligt dan we hadden verwacht. Hoewel er beperkt gebruik gemaakt is van de bonnen, hebben we wel hoge kosten gemaakt. Voortzetten van de actie zou daarom  op termijn een stijging betekenen van de afvalstoffenheffing voor iedereen binnen de gemeente. Dat gaat in tegen ons uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’.

Grof tuinafval en grof huishoudelijk afval kunt u inleveren bij de milieustraat. Sommige spullen die u weggooit, kunnen nog goed worden hergebruikt. Kijk daarom voor dat u iets weggooit of het echt kapot is. Wanneer het nog te gebruiken is, kunt u het naar Stichting Emmaus in Swalmen brengen. Zij kunnen uw afgedankte spullen wellicht nog een tweede leven geven.

Heeft u nog bonnen liggen? Deze kunt u t/m zaterdag 20 april a.s. gebruiken. De voorwaarden hiervoor staan op de achterzijde van de bon.