Eenheidsprijzen bouwkosten 2019 vastgesteld

maandag 4 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel hebben op 28 januari 2019 de eenheidsprijzen bouwkosten 2019 vastgesteld. Deze eenheidsprijzen bouwkosten 2019 zijn opgenomen in de Bouwkostenindicator 2019 (PDF, 171.6 kB).

De bouwkosten 2019 zijn gebaseerd op actuele eenheidsprijzen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen korting meer opgenomen voor marktwerking in de bouwwereld. Dit omdat we niet meer kunnen spreken van malaise in de bouw. Aan de hand van deze eenheidsprijzen berekent de gemeente Beesel de bouwkosten van een project. Deze bouwkosten vormen de grondslag voor de berekening van de bouwleges.

De eenheidsprijzen hebben betrekking op de kosten voor nieuwbouw en staan per type bouwwerk in de Bouwkostenindicator 2019. Hierbij zijn de kosten als volgt opgebouwd:

  • 1/3 van de kosten voor ruwbouw;
  • 1/3 van de kosten voor afwerking;
  • 1/3 van de kosten voor installaties.

Deze verdeling gebruikt de gemeente Beesel ook bij verbouw en renovatie voor dat deel van het bouwwerk waarop de verbouw-/ renovatie betrekking heeft.

Het bepalen van de oppervlakten en inhouden gebeurt op basis van NEN 2580.

De kosten van bouwwerken die NIET in de Bouwkostenindicator 2019 zijn genoemd, bepaalt de gemeente Beesel op basis van vergelijkbare bouwwerken die wel in de Bouwkostenindicator 2019 zijn benoemd. Wanneer géén vergelijking mogelijk is, dan bepaalt de gemeente Beesel de bouwkosten volgens de UAV 2012 of op basis van een onderbouwde raming van de kosten volgens een open begroting of offerte/ aannemingsovereenkomst.