De voorwaarden

  • U bezit de Nederlandse nationaliteit.
  • Op 4 februari 2019 staat u ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Beesel.
  • U bent op de dag van de stemming (20 maart 2019) 18 jaar of ouder.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.