Nieuwe stempas aanvragen

U kunt op 2 manieren een nieuwe stempas aanvragen. 

Schriftelijk

Vul het formulier model J8 (PDF, 65.9 kB) in. Het formulier moet uiterlijk 15 maart 2019 door het team Verkiezingen zijn ontvangen. De nieuwe stempas kan alleen worden toegezonden naar het officiële woonadres waar u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).

Mondeling

Aan de Klantenbalie kunt u tot uiterlijk 19 maart 2019 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Neem uw geldige legitimatiebewijs mee.