Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen in de gemeente. U kunt een ondersteuningsverklaring afleggen van 22 januari tot 5 februari 2019 bij de Klantenbalie van het gemeentehuis.

Voorwaarden

  • U neemt een geldig legitimatiebewijs mee
  • U woont in gemeente Beesel
  • U bent stemgerechtigd
  • U neemt een geprint en ingevuld formulier model H4 (PDF, 213.2 kB) mee

Hoe werkt het?

  • De medewerker van de gemeente controleert of u stemgerechtigd bent
  • U ondertekent het volledig ingevulde formulier model H4 (PDF, 213.2 kB) in aanwezigheid van de medewerker van de gemeente
  • De afgelegde ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken
  • De medewerker zet een stempel op het formulier
  • U neemt het formulier mee en zorgt dat het bij de politieke partij of groepering terechtkomt