Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. Kiesgerechtigden ontvangen een stempas van de burgemeester van de gemeente waar ze op 9 april 2019 staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Gebruik van de stempas

  • Met een stempas kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. Op uw stempas staat het adres van het stembureau dat het dichtst bij u in de buurt ligt. Maar u mag zelf kiezen in welk stembureau binnen de gemeente u uw stem uitbrengt.
  • Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.
  • Als u geen stempas heeft ontvangen, of uw stempas bent verloren, kunt u op 2 manieren een vervangende stempas aanvragen.

Om uw stem uit te kunnen brengen moet u de volgende zaken bij u hebben:

  • Uw stempas (let erop dat deze onbeschadigd is). De stempas ontvangt u uiterlijk 9 mei 2019.
  • Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Een Zwitsers rijbewijs kan niet worden gebruikt. Ook kunt u zich legitimeren met een Nederlandse verblijfsvergunning. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een legitimatiebewijs waar op staat 'geldig tot 24 mei 2014' of elke latere datum.


Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen door een kopie te tonen van het document van vermissing dat is opgemaakt door de gemeente. Daarnaast moet u een pasje of document met uw naam en foto laten zien. Denk bijvoorbeeld aan een NS-abonnement.

Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen (PDF, 71.3 kB).