Zonnepanelen kunt u op het dak of de grond plaatsen. Bij het plaatsen van een warmtepomp of airco moet u in veel gevallen een buitenunit bij uw woning of pand plaatsen. Of u een vergunning nodig heeft om zonnepanelen of een buitenunit te plaatsen, hangt van verschillende zaken af.

Vergunningcheck

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft om zonnepanelen of een buitenunit te plaatsen? Doe dan eerst de vergunningcheck. (Deze link gaat naar een andere website) Hieronder leest u welke regels en voorwaarden er zijn om zonnepanelen of een buitenunit te plaatsen.

Regels en voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen of een buitenunit

Klik in dit overzicht op de regel wat bij u van toepassing is om te zien aan welke regels en voorwaarden u moet voldoen.

In welke gevallen heb ik geen vergunning nodig om zonnepanelen of een buitenunit te plaatsen?

Er zijn verschillende situaties waarbij u geen vergunning nodig heeft om zonnepanelen of een buitenunit te plaatsen. De Vergunningcheck geeft aan of u een vergunning nodig heeft. Klik hier om meteen naar de Vergunningcheck te gaan. (Deze link gaat naar een andere website)

Ik wil zonnepanelen of een buitenunit plaatsen bij nieuwbouw.

Neem de zonnepanelen of buitenunit mee in het totaalontwerp van het nieuwe gebouw of de nieuwe woning.

Ik wil een buitenunit plaatsen bij een bestaande woning of gebouw.

Geeft de Vergunningcheck (Deze link gaat naar een andere website) aan dat u geen vergunning nodig? Let er dan op dat de zonnepanelen of buitenunit alleen op of boven uw eigen grond komen. Of maak hier vooraf regels over met de eigenaar van de grond.

Ik heb een vergunning nodig om een buitenunit te plaatsen. Aan welke regels moet ik me houden?

Als u een vergunning nodig heeft om een buitenunit te plaatsen, moet u zich houden aan de volgende regels:

 • Buitenunits mogen niet aan de voorgevel worden geplaatst.
 • Buitenunits mogen wel aan de achtergevel worden geplaatst.
 • Wilt u een buitenunit aan de zijgevel plaatsen? Dit is pas toegestaan vanaf 1 meter achter de voorgevel.
 • Een buitenunit moet op of boven eigen terrein worden geplaatst.
 • De buitenunit moet voldoen aan onder andere geluidsnormen uit het Bouwbesluit 2012.

Afbeelding locaties plaatsen buitenunit bij de woning

Op deze afbeelding ziet u waar u de buitenunit wel of niet mag plaatsen. U mag de buitenunit alleen op de gele vlakken plaatsen.

Ik wil zonnepanelen plaatsen op het dak van een bestaande woning of gebouw.

In de meeste gevallen heeft u geen vergunning nodig om zonnepanelen op het dak van een bestaande woning of gebouw te plaatsen. Doe de Vergunningcheck om te kijken of u een vergunning moet aanvragen. (Deze link gaat naar een andere website)

Geeft de Vergunningscheck aan dat u wel een vergunning voor nodig heeft? Bespreek uw verzoek met de gemeente voordat u een vergunning aanvraagt. U kunt uw aanvraag in een vooroverleg bespreken. Hier vindt u meer informatie over het vooroverleg.

Ik wil zonnepanelen op de grond plaatsen.

De gemeente Beesel vindt het belangrijk dat het dak eerst wordt gebruikt om zonnepanelen te plaatsen. Soms kan er een uitzondering worden gemaakt. U heeft dan een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Ook moeten de zonnepanelen passen binnen het bestemmingsplan.

Wanneer is er sprake van een uitzondering en kunnen zonnepanelen op de grond geplaatst worden?

 • Als het pand een monumentale status heeft.
 • Als het dak en het gebouw of pand onderdeel is van het beschermd dorpsgezicht.
 • Als het dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • Als de ligging van het dak niet geschikt is om energie op te wekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij veel schaduw op het dak.
 • Als er op het dak niet genoeg energie kan worden opgewekt die u zelf nodig heeft.
 • Als de zonnepanelen op het dak te aanwezig zijn in het ruimtelijk beeld.

Bij een aanvraag moet u zelf uitleggen dat uw aanvraag onder deze uitzonderingen valt.

Kijk voor alle voorwaarden in de volledige beleidsregel bij Artikel 5. (Deze link gaat naar een andere website)

Mijn woning of gebouw is een monument en ik wil zonnepanelen op het dak plaatsen.

U moet hier een vergunning voor aanvragen. De monumentencommissie wordt om advies gevraagd. De monumentencommissie kijkt bij de aanvraag naar de volgende zaken:

 • Is de installatie niet te zien vanuit de publiek toegankelijke omgeving? En brengt de installatie geen schade toe aan waardevolle onderdelen van het monument? Dan is het advies om zonnepanelen te plaatsen in de meeste gevallen positief.
 • Is de installatie wel te zien vanuit de publiek toegankelijke omgeving? Dit heeft niet de voorkeur maar het kan zijn dat er geen andere opties zijn. Het advies van de monumentencommissie kan ook dan positief zijn. Maar alleen wanneer de zonnepanelen zorgvuldig worden geplaatst. In het ontwerp moet er rekening worden gehouden met de monumentale waarden. Daarnaast gelden hier nog meer regels waar u aan moet voldoen. Alle regels en voorwaarden zijn hier terug te lezen in Artikel 7 en 10 van de beleidsregel. (Deze link gaat naar een andere website)

Mijn woning of gebouw staat in een beschermd dorpsgezicht en ik wil zonnepanelen op het dak plaatsen.

U moet hier een vergunning voor aanvragen. De monumentencommissie wordt om advies gevraagd. De monumentencommissie kijkt bij de aanvraag naar de volgende zaken:

Mijn woning of gebouw is een monument of ligt in het beschermd dorpsgezicht en ik wil een buitenunit plaatsen.

Bij uw aanvraag wordt er gekeken naar de volgende zaken:

 • Is de installatie niet te zien vanuit de publiek toegankelijke omgeving? Dan is het advies om de buitenunit te plaatsen in de meeste gevallen positief. Bij het plaatsen van de buitenunit mogen geen waardevolle onderdelen worden beschadigd. En de buitenunit moet zorgvuldig worden geplaatst. Leidingen en afvoeren van de unit moeten aan de binnenkant van het gebouw worden weggewerkt.
 • Is de installatie wel te zien vanuit de publiek toegankelijke omgeving? Dit heeft niet de voorkeur maar het kan zijn dat er geen andere opties zijn.  De buitenunit moet zorgvuldig worden geplaatst. In het ontwerp moet ook rekening worden gehouden met de monumentale waarden. Meer informatie kunt u hier lezen in Artikel 9 en 10 van de beleidsregel. (Deze link gaat naar een andere website)

Wilt u alle regels en voorwaarden lezen?

Wilt u alle regels en voorwaarden over het plaatsen van zonnepanelen en een buitenunit lezen? Klik dan hier om naar de volledige versie van de beleidsregel te gaan. (Deze link gaat naar een andere website)

Subsidies

Wilt u uw woning of pand verduurzamen? Er is een aantal subsidies waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Doe de subsidiecheck bij het Duurzaam Bouwloket. (Deze link gaat naar een andere website) Of maak gebruik van de Energiebespaarlening (Deze link gaat naar een andere website).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via ons contactformulier (Deze link gaat naar een andere website) of loop eens binnen bij het Groene Loket naast het gemeentehuis.