Met de Stimuleringslening Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het Ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+. De subsidieregeling is onderverdeeld in de categorieën  Zon, Wind (land, meer en dijk), Biomassa, Geothermie en Water.