Tijdens deze activiteiten hebben we veel tips, ideeën, uitgangspunten en voorstellen opgehaald. Die hebben we vertaald in de duurzaamheidsvisie Focus, Lef en Draakkracht (PDF, 2.7 MB) en de daartoe behorende thematische uitwerking met doelstellingen en acties (PDF, 1.5 MB). Daarom is deze duurzaamheidsvisie van ons allemaal. En nu moeten we aan de slag. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen. We hebben iedereen nodig om de beweging te maken naar een economisch veerkrachtige, duurzame en groene gemeente, waar iedereen gezond en veilig kan (be)leven en werken en waar iedereen meetelt en meedoet.