Overzicht van geplande vergaderingen
DatumVergadering
1 november 2021Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de programmabegroting 2022 waarover tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 11 november 2021 wordt besloten.
De publieke tribune is geopend. Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan via griffie@beesel.nl of 077-4749292. Zo houden we zicht op het aantal personen en kunnen we de zaal op een geschikte manier inrichten.
11 november 2021Besluitvormende raadsvergadering
Algemene beschouwingen.
29 november 2021Raadscommissievergadering
6 december 2021Opiniƫrende raadsvergadering
13 december 2021Besluitvormende raadsvergadering