Overzicht van geplande vergaderingen
DatumVergadering
5 oktober 2020Raadscommissievergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube.
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: Het rapport van de visitatiecommissie Sociaal Domein, een voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van een toeristisch inspiratie- en informatiepunt, het bestemmingsplan ‘Keulseweg 27 Reuver’, de technische aanpassing van de verordening jeugdhulp en de aangepaste begroting 2021 van de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein (inclusief uitvoeringsplan). Ook wordt voorgesteld om de APV uit te breiden met een lachgasverbod. De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek
26 oktober 2020Besluitvormende raadsvergadering
12 november 2020Besluitvormende raadsvergadering
Algemene beschouwingen en begrotingsbehandeling 2021
30 november 2020Raadscommissievergadering
14 december 2020Besluitvormende raadsvergadering