Overzicht van geplande vergaderingen
DatumVergadering
21 oktober 2019Raadsvergadering
28 oktober 2019Commissie
De behandeling van de programmabegroting is een uitzonderlijke cyclus op het gebied van voorbereiding en doorlooptijd.
Omwille van eenduidigheid (raadpleging en annotatie op 1 locatie) hebben we de vergaderstukken gepubliceerd onder de
raadsvergadering van 7 november 2019 over de begroting 2020. Wij verzoeken u de stukken te raadplegen bij betreffende vergadering.
7 november 2019Raadsvergadering
Begrotingsbehandeling in twee termijnen:
13.00 - 15.00 uur eerste termijn
19.30 - 23.00 uur tweede termijn
2 december 2019Commissie
16 december 2019Raadsvergadering