Archief vergaderingen 2022

Overzicht vergaderingen 2022
DatumVergadering
20 december 2022B&W publicatie
19 december 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: de tweede bestuursrapportage; kaders voor subsidie wegens verhoogde energielasten; wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; gemeentelijk rioleringsplan (GRP); grondexploitatie woningbouwontwikkeling Heijackerstraat Beesel; belasting- en legesverordeningen; en het controleprotocol/normenkader.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen:
https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20221219_1
13 december 2022B&W publicatie
6 december 2022Raadscommissievergadering
LET OP: de vergadering begint om 18:30 uur in plaats van 19:30 uur.
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: Tweede bestuursrapportage 2022; Kaders voor subsidies wegens verhoogde energielasten; Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP); Grondexploitatie woningbouwontwikkeling Heijackerstraat Beesel; en de Belasting- en legesverordeningen.
U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20221206_1
6 december 2022B&W publicatie
29 november 2022B&W publicatie
22 november 2022B&W publicatie
21 november 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: Verkoop aandeel WAA Groep N.V.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20221121_1
15 november 2022B&W publicatie
10 november 2022Besluitvormende raadsvergadering
In deze raadsvergadering wordt de gemeentebegroting 2023 behandeld (de zogenaamde Algemene Beschouwingen). De gemeenteraad besluit over de hoeveelheid geld die in 2023 wordt besteed aan de gemeentelijke beleidsterreinen.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20221110_1
8 november 2022B&W publicatie
1 november 2022B&W publicatie
18 oktober 2022B&W publicatie
11 oktober 2022B&W publicatie
10 oktober 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: scenariokeuze school Beesel; omgevingswet - aanpassing diverse beleidsstukken; Integraal veiligheidsbeleid; en de herziening APV.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20221010_1
4 oktober 2022B&W publicatie
28 september 2022Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: scenariokeuze school Beesel; Omgevingswet - aanpassing diverse beleidsstukken; integraal veiligheidsbeeld; en herziening APV.
U kunt de vergadering bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is ook live te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220928_1
20 september 2022B&W publicatie
13 september 2022B&W publicatie
6 september 2022B&W publicatie
30 augustus 2022B&W publicatie
26 juli 2022B&W publicatie
19 juli 2022B&W publicatie
12 juli 2022B&W publicatie
11 juli 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: financiële verordening gemeente Beesel 2023; jaarrekening 2021; eerste bestuursrapportage 2022; kadernota 2023; en de regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220711_1
5 juli 2022B&W publicatie
21 juni 2022B&W publicatie
20 juni 2022Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: financiële verordening 2023; jaarrekening 2021; 1e bestuursrapportage 2023; kadernota begroting 2023; regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via audio te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220620_1
14 juni 2022B&W publicatie
7 juni 2022B&W publicatie
31 mei 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze feestelijke vergadering wordt het nieuwe college geïnstalleerd, wordt een vrijgekomen raadszetel opnieuw ingevuld en aansluitend vindt de beëdiging van de fractievertegenwoordigers plaats.
U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de bijzondere besluitvormende raadsvergadering in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een audiostream te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220531_1
31 mei 2022B&W publicatie
30 mei 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over het volgende voorstel: Zienswijze begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen BsGW, Veiligheidsregio Limburg Noord, WAA, MGR SDLN, Omnibuzz, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Maasveren, RUD Limburg Noord.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een audiostream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220530_1
24 mei 2022B&W publicatie
17 mei 2022B&W publicatie
16 mei 2022Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: zienswijzen jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen. Voor een gestructureerd verloop van de commissievergadering, worden de vragen per gemeenschappelijke regeling behandeld. De volgorde is als volgt:
1. BSGW
2. Veiligheidsregio
3. WAA
4. MGR SD
5. Omnibuzz
6. Grenspark Maas-Schwalmnette
7. Maasveren
8. RUD Limburg-Noord (onder voorbehoud, zie hieronder)
9. Algemene vragen
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
Volg de vergadering ook via (enkel audio): https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220516_1
10 mei 2022B&W publicatie
19 april 2022B&W publicatie
12 april 2022B&W publicatie
5 april 2022B&W publicatie
30 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
Digitale installatievergadering 'nieuwe' raad.
Bij afwezigheid van één of meerdere nieuw gekozen raadsleden vanwege een coronaquarantaine, wordt er na de fysieke raadsvergadering een tweede, digitale raadsvergadering gehouden. Hierin worden de raadsleden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn digitaal beëdigd. Indien nodig is deze vergadering live te volgen via https://ap.lc/vHuY9
30 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
Installatievergadering 'nieuwe' raad.
Tijdens deze raadsvergadering wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en worden een aantal posities binnen de raad bemenst. Burgemeester Vostermans blikt vooruit op de nieuwe bestuursperiode.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
Bij afwezigheid van één of meerdere nieuw gekozen raadsleden vanwege een coronaquarantaine, wordt er na de fysieke raadsvergadering een tweede, digitale raadsvergadering gehouden. Hierin worden de raadsleden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn digitaal beëdigd. Indien nodig is deze vergadering live te volgen.
29 maart 2022B&W publicatie
28 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
Laatste vergadering 'oude' raad.
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen de raadsleden besluiten over de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de benoembaarheid van de 15 nieuwe raadsleden. Aansluitend blikt burgemeester Vostermans terug op de afgelopen raadsperiode.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering via audio na te luisteren: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220328_1
22 maart 2022B&W publicatie
15 maart 2022B&W publicatie
8 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
We vervolgen de besluitvormende raadsvergadering van 7 maart 2022. De raadsleden nemen besluiten over de volgende voorstellen: herziening exploitatieopzetten 2021; bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek; afstemmingsverordening Participatiewet (inburgering); klachtenverordening 2022; subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven; aanwijzing stichting 't Anker als organisatie die het publiek belang behartigt.
Let op: de vergadering vindt digitaal plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om de vergadering in de Burgerzaal bij te wonen. De vergadering is voor het publiek live te volgen via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fj-8kKwXM0M.
De agenda en stukken zijn te raadplegen op https://www.beesel.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/30994471-26d4-4cbd-a475-d7f13a8e80d7
8 maart 2022B&W publicatie
7 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: locatiekeuze huisvesting onderwijs Beesel; transitievisie warmte; herziening exploitatieopzetten 2021; bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek; afstemmingsverordening Participatiewet (inburgering); klachtenverordening 2022; subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven.
Let op: de vergadering vindt digitaal plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om de vergadering in de Burgerzaal bij te wonen. De vergadering is voor het publiek live te volgen via YouTube: https://youtu.be/U4YuO_ZPSV0
22 februari 2022B&W publicatie
15 februari 2022B&W publicatie
14 februari 2022Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: Transitievisie warmte; herziening exploitatieopzetten 2021; vaststelling bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek; afstemmingverordening Participatiewet (inburgering); klachtenverordening; en subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven.
Vanwege de huidige coronamaatregelen is de vergadering voor het publiek live te volgen via YouTube: https://youtu.be/flrMHQAc5oc
De commissievergadering is ook terug te luisteren (enkel audio) via:  https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220214_1
8 februari 2022B&W publicatie
1 februari 2022B&W publicatie
25 januari 2022Besluitvormende raadsvergadering
Het vervolg van de besluitvormende raadsvergadering van 24 januari 2022 is vanaf 19:30 uur live te volgen via: https://youtu.be/E87zieLo5Eg
De vergadering is ook te volgen (enkel audio) via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220125_1
Zie voor de agendastukken de raadsvergadering van 24 januari 2022.
Tijdens het vervolg van deze vergadering besluiten de raadsleden over de volgende raadsvoorstellen: Groene loper en Alternatieve Route grondstoffentransport; oprichting Stichting Risicobeheer; en toestemming uitbesteding controlewerkzaamheden 2021 aan derde partij en Controleprotocol jaarrekeningcontrole 2021.
25 januari 2022B&W publicatie
24 januari 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemenraadsleden besluiten over de volgende voorstellen: resultaten rekenkamercommissieonderzoek ‘Kwaliteit van raadsvoorstellen’; locatie keuze huisvesting onderwijs Beesel; groene loper en Alternatieve Route grondstoffentransport; oprichting Stichting Risicobeheer; en toestemming uitbesteding controlewerkzaamheden 2021 aan derde partij en Controleprotocol jaarrekeningcontrole 2021.
Vanwege de huidige coronamaatregelen is de vergadering voor het publiek live te volgen via YouTube: https://youtu.be/DabwbAFHTlQ
De vergadering is ook te volgen (enkel audio): https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220124_1
18 januari 2022B&W publicatie
17 januari 2022Opiniërende raadsvergadering
Tijdens deze opiniërende raadsvergadering kunnen raadsleden debatteren over het volgende voorstel: locatie keuze huisvesting onderwijs Beesel.
Vanwege de huidige coronamaatregelen is de vergadering voor het publiek live te volgen via YouTube:  https://youtu.be/NeoZx0GyyUg. De publieke tribune is gesloten.
11 januari 2022B&W publicatie
10 januari 2022Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: resultaten rekenkamercommissieonderzoek ‘Kwaliteit van raadsvoorstellen’; locatie keuze huisvesting onderwijs Beesel; groene loper en Alternatieve Route grondstoffentransport; en oprichting Stichting Risicobeheer.
Vanwege de huidige coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats en is voor het publiek live te volgen via YouTube:  https://youtu.be/XlBfgdF20K0