Archief vergaderingen 2020

Overzicht vergaderingen 2020
DatumVergadering
22 december 2020B&W publicatie
15 december 2020Besluitvormende raadsvergadering
We hervatten de besluitvormende raadsvergadering van 14 december 2020. Zie voor de agendastukken de raadsvergadering van 14 december 2020. Tijdens deze verlengde raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen:
het detailhandelsbeleid in gemeente Beesel en de afbakening van de centrumgebieden in de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver; de stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel; de actualisatie van het algemeen-belangbesluit zwembad de Bercken. Ook wordt voorgesteld om de belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2020 in te trekken en nieuwe belastingverordeningen en bijbehorende tarieven voor het belastingjaar 2021 vast te stellen. Als laatste wordt voorgesteld om het college toestemming te geven tot het nemen van een besluit over de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot BsGW.
De vergadering start om 19:30 uur. In het kader van de Corona-maatregelen zal de vergadering plaatsvinden in een digitale omgeving. U kunt de vergadering live volgen via de livestream op Youtube: https://youtu.be/Re1S0KEDGgY
15 december 2020B&W publicatie
14 december 2020Besluitvormende raadsvergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/q_wkhNY_Kuk
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: De tweede bestuursrapportage van 2020; het detailhandelsbeleid in gemeente Beesel en de afbakening van de centrumgebieden in de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver; de stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel; de actualisatie van het algemeen-belangbesluit zwembad de Bercken. Ook wordt voorgesteld om de belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2020 in te trekken en nieuwe belastingverordeningen en bijbehorende tarieven voor het belastingjaar 2021 vast te stellen. Als laatste wordt voorgesteld om het college toestemming te geven tot het nemen van een besluit over de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot BsGW.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.
8 december 2020B&W publicatie
1 december 2020B&W publicatie
30 november 2020Raadscommissievergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/eKDbUYuROJI.
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: De tweede bestuursrapportage van 2020, het detailhandelsbeleid in gemeente Beesel en de afbakening van de centrumgebieden in de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver, de stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel, de actualisatie van het algemeen-belangbesluit zwembad de Bercken. Ook wordt voorgesteld om de belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2020 in te trekken en nieuwe belastingverordeningen en bijbehorende tarieven voor het belastingjaar 2021 vast te stellen. Als laatste wordt voorgesteld om het college toestemming te geven tot het nemen van een besluit over de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot BsGW.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek
24 november 2020B&W publicatie
17 november 2020B&W publicatie
12 november 2020Besluitvormende raadsvergadering
We hervatten de begrotingsbehandeling van 9 november 2020 met de tweede termijn en stemmingen. Zie voor de agendastukken de raadsvergadering van 9 november 2020.
Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/EsL-DbsMjZE
10 november 2020B&W publicatie
9 november 2020Besluitvormende raadsvergadering
In deze raadsvergadering wordt de gemeentebegroting 2021 behandeld (de zogenaamde Algemene Beschouwingen). De gemeenteraad besluit over de hoeveelheid geld die in 2021 wordt besteed aan de gemeentelijke beleidsterreinen.
Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube.
De vergadering vindt in twee delen plaats:
-    Maandag 9 november 2020 vanaf 19:30 uur: eerste termijn raad en college -  https://youtu.be/CjwaQmjB1Ps
-    Donderdag 12 november 2020 vanaf 15:00 uur: tweede termijn en stemmingen - voor vergaderlink zie raadsvergadering 12 november 2020.
3 november 2020B&W publicatie
27 oktober 2020Raadscommissievergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/wZZvICdGB54.
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de programmabegroting 2021 waarover tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 12 november 2020 wordt besloten.
27 oktober 2020B&W publicatie
26 oktober 2020Besluitvormende raadsvergadering
In het kader van de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om ook publiek te laten plaatsnemen in de burgerzaal. U kunt de vergadering live volgen via de livestream op YouTube: https://youtu.be/LHpSMHdASq4.
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: Het rapport van de visitatiecommissie Sociaal Domein, een voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van een toeristisch inspiratie- en informatiepunt, het bestemmingsplan ‘Keulseweg 27 Reuver’, de technische aanpassing van de verordening jeugdhulp en de aangepaste begroting 2021 van de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein (inclusief uitvoeringsplan). Ook wordt voorgesteld om de APV uit te breiden met een lachgasverbod en wordt een nieuwe plaatsvervangend griffier benoemd. Tenslotte heeft de fractie van Samen Verder een motie ingediend over de uitvoering van beleid binnen bestaande kaders. De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.
13 oktober 2020B&W publicatie
12 oktober 2020Opiniërende raadsvergadering
Tijdens deze opiniërende raadsvergadering gaan de raadsleden in debat met het college en met elkaar over het rapport van de visitatiecommissie sociaal domein.
Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/p59LLf3GyEg
6 oktober 2020B&W publicatie
5 oktober 2020Raadscommissievergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/PI8Qygh0Pho.
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: Het rapport van de visitatiecommissie Sociaal Domein, een voorstel om geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van een toeristisch inspiratie- en informatiepunt, het bestemmingsplan ‘Keulseweg 27 Reuver’, de technische aanpassing van de verordening jeugdhulp en de aangepaste begroting 2021 van de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein (inclusief uitvoeringsplan). Ook wordt voorgesteld om de APV uit te breiden met een lachgasverbod. De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek
28 september 2020B&W publicatie
21 september 2020B&W publicatie
14 september 2020Besluitvormende raadsvergadering
In het kader van de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om ook publiek te laten plaatsnemen in de burgerzaal. U kunt de vergadering live volgen via de livestream op onderstaande link:
https://youtu.be/nWZ_IVapRco
14 september 2020B&W publicatie
7 september 2020B&W publicatie
2 september 2020Raadscommissievergadering
In het kader van de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om ook publiek te laten plaatsnemen in de burgerzaal. U kunt de vergadering live volgen via de livestream op onderstaande link: https://youtu.be/98wTmgcaT-o
31 augustus 2020B&W publicatie
24 augustus 2020B&W publicatie
10 augustus 2020B&W publicatie
13 juli 2020B&W publicatie
6 juli 2020Besluitvormende raadsvergadering
In het kader van de Corona-maatregelen is het niet mogelijk om ook publiek te laten plaatsnemen in de burgerzaal. U kunt de vergadering live volgen via de livestream op onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=gb%5FQmFbXgEo
6 juli 2020B&W publicatie
29 juni 2020B&W publicatie
22 juni 2020Raadscommissievergadering
De vergadering is voor publiek live te volgen via YouTube onder de volgende link: https://youtu.be/lZplUXELNEc
De publieke tribune is vanwege noodzakelijke corona-maatregelen niet geopend.
22 juni 2020B&W publicatie
15 juni 2020B&W publicatie
8 juni 2020B&W publicatie
2 juni 2020Besluitvormende raadsvergadering
Deze vergadering vindt digitaal plaats.
De vergadering is op 2 juni 2020 om 23:15 door de voorzitter geschorst, en wordt vervolgd op 3 juni 2020 vanaf 20:00 uur. We starten dan met agendapunt 9.
De live stream is op 3 juni 2020 te volgen op YouTube via de volgende link: https://youtu.be/EPEQWCBQsGI
25 mei 2020B&W publicatie
18 mei 2020Raadscommissievergadering
Deze vergadering vindt digitaal plaats. De live stream is te volgen op YouTube via onderstaande link:
https://youtu.be/zqdSh2yMkTE
18 mei 2020B&W publicatie
11 mei 2020B&W publicatie
4 mei 2020B&W publicatie
28 april 2020B&W publicatie
21 april 2020Besluitvormende raadsvergadering
Deze raadsvergadering is ingelast vanwege de annulering van de vergadering van 16 maart 2020.
De  vergadering was live te volgen op:
https://youtu.be/0Iq5L5XQFH8
20 april 2020B&W publicatie
6 april 2020B&W publicatie
30 maart 2020B&W publicatie
23 maart 2020B&W publicatie
16 maart 2020Besluitvormende raadsvergadering
Deze raadsvergadering is geannuleerd vanwege de noodzakelijke maatregelen rond het Coronavirus. Een nieuwe ingelaste raadsvergadering is gepland op 21 april 2020. Agendapunten 6, 7, 9 en 10 zijn geagendeerd voor de ingelaste vergadering.
Alle andere voorstellen komen aan bod in de raadsvergadering van 2 juni 2020.
16 maart 2020B&W publicatie
9 maart 2020B&W publicatie
2 maart 2020Raadscommissievergadering
2 maart 2020B&W publicatie
17 februari 2020B&W publicatie
10 februari 2020B&W publicatie
3 februari 2020B&W publicatie
28 januari 2020Besluitvormende raadsvergadering
27 januari 2020Besluitvormende raadsvergadering
27 januari 2020B&W publicatie
20 januari 2020B&W publicatie
13 januari 2020Raadscommissievergadering
13 januari 2020B&W publicatie