Archief vergaderingen 2021

Overzicht vergaderingen 2021
DatumVergadering
12 oktober 2021B&W publicatie
11 oktober 2021Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad; benoeming wethouder Drost; statuut auditcommissie; resultaten regionaal rekenkameronderzoek BsGW; vaststelling bestemmingsplan Parklaan Reuver; het bestemmingsplan Ouddorp 24; en bezwaar tegen besluiten vaststelling RES 1.0
De publieke tribune is geopend. Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan via griffie@beesel.nl of 077-4749292. Zo houden we zicht op het aantal personen en kunnen we de zaal op een geschikte manier inrichten.
5 oktober 2021B&W publicatie
28 september 2021B&W publicatie
27 september 2021Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: de resultaten regionaal rekenkameronderzoek BsGW; vaststelling bestemmingsplan  Parklaan Reuver; het bestemmingsplan Ouddorp 24; en het statuut auditcommissie 2021.
De publieke tribune is geopend. Wilt u de vergadering bijwonen, meld u dan aan via griffie@beesel.nl of 077-4749292. Zo houden we zicht op het aantal personen en kunnen we de zaal op een geschikte manier inrichten.
21 september 2021B&W publicatie
14 september 2021B&W publicatie
7 september 2021B&W publicatie
27 juli 2021B&W publicatie
20 juli 2021B&W publicatie
13 juli 2021B&W publicatie
12 juli 2021Besluitvormende raadsvergadering
Let op: in het kader van de Corona-maatregelen wordt de commissievergadering live uitgezonden. De vergadering is voor het publiek te volgen via YouTube: https://youtu.be/uT0t4FLA0vc
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: de kadernota sociaal domein; inpassingsplan opwaardering Maaslijn (horen raad); de aanschaf camerasysteem en Teams integratie Burgerzaal; de jaarrekening 2020; en de eerste bestuursrapportage 2021.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.
6 juli 2021B&W publicatie
5 juli 2021Raadscommissievergadering
Let op: in het kader van de Corona-maatregelen wordt de commissievergadering live uitgezonden. De vergadering is voor het publiek te volgen via YouTube: https://youtu.be/FCKGNhyg4rY
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: kadernota sociaal domein; inpassingsplan opwaardering Maaslijn (horen raad); aanschaf camerasysteem en Teams integratie; jaarrekening 2020; en de eerste bestuursrapportage 2021.
29 juni 2021B&W publicatie
22 juni 2021B&W publicatie
16 juni 2021Besluitvormende raadsvergadering
We hervatten de besluitvormende raadsvergadering van 14 juni 2021. Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: de verordening leerlingenvervoer; het Algemeen Belang Besluit voor de sportaccommodaties; de verordening beslistermijn schuldhulpverlening;
het bestemmingsplan Ouddorp 9; de verordening startersleningen 2021; en de vaststelling definitieve Regionale Energie Strategie.
De agenda en vergaderdocumenten kunt u terugvinden bij de besluitvormende raadsvergadering van 14 juni 2021: https://www.beesel.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/3fbc551f-0b2e-4511-8ab7-e7e138b21a88
De vergadering start om 19:30 uur. Let op: in het kader van de Corona-maatregelen wordt de commissievergadering live uitgezonden. De vergadering is zal voor het publiek te volgen zijn via YouTube: https://youtu.be/ZPwc6lgmQM8
15 juni 2021B&W publicatie
14 juni 2021Besluitvormende raadsvergadering
Let op: in het kader van de Corona-maatregelen wordt de commissievergadering live uitgezonden. De vergadering is zal voor het publiek te volgen zijn via YouTube: https://youtu.be/rNm-t49NR6Y
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: Zienswijzen begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen (collectief voorstel); het herstelplan sociaal domein; de verordening leerlingenvervoer; het Algemeen Belang Besluit voor de sportaccommodaties; de verordening beslistermijn schuldhulpverlening;
het bestemmingsplan Ouddorp 9; de verordening startersleningen 2021; en de vaststelling definitieve Regionale Energie Strategie.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.
8 juni 2021B&W publicatie
7 juni 2021Raadscommissievergadering
We hervatten de commissievergadering van 31 mei 2021. Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: de verordening leerlingenvervoer; Algemeen Belang Besluit voor de sportaccommodaties; de verordening beslistermijn schuldhulpverlening; het bestemmingsplan Ouddorp 9 Beesel; de verordening Startersleningen 2021; en de vaststelling definitieve Regionale Energie Strategie.
De agenda en vergaderdocumenten kunt u terugvinden bij de commissievergadering van 31 mei 2021: https://www.beesel.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/1b24bdb3-5f90-47fc-a488-bb11d583faaf
Let op: in het kader van de Corona-maatregelen wordt de commissievergadering live uitgezonden. De vergadering is zal voor het publiek te volgen zijn via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mPS4HSaRs6Q
1 juni 2021B&W publicatie
31 mei 2021Raadscommissievergadering
Let op: in het kader van de Corona-maatregelen wordt de commissievergadering live uitgezonden. De vergadering is zal voor het publiek te volgen zijn via YouTube: https://youtu.be/e8IVAa19KKs
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: de Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen (collectief voorstel); het herstelplan sociaal domein; de verordening leerlingenvervoer; Algemeen Belang Besluit voor de sportaccommodaties; de verordening beslistermijn schuldhulpverlening; het bestemmingsplan Ouddorp 9 Beesel; de verordening Startersleningen 2021; en de vaststelling definitieve Regionale Energie Strategie.
25 mei 2021B&W publicatie
18 mei 2021Opiniërende raadsvergadering
Dit betreft een extra opiniërende raadsvergadering die op verzoek van de VLP fractie is ingelast. Tijdens de vergadering gaan de raadsleden en het college met elkaar in debat over de informatie die bij aanvang wordt verstrekt over het herstelplan, de raadsinformatiebrieven managementletter 2020, verhoogd risico financiële situatie jeugd en beheersmaatregelen sociaal domein.
Let op: in verband met de Coronacrisis is de publieke tribune gesloten. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/7Qx72WNcmNU
18 mei 2021B&W publicatie
4 mei 2021B&W publicatie
3 mei 2021Besluitvormende raadsvergadering
We hervatten de raadsvergadering van 26 april 2021. Tijdens het vervolg van deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen:
Detailhandelsbeleid
Stimuleringsregeling toekomstbestendige centra gemeente Beesel
Uitbreiding berging sporthal de Schans
Bestemmingsplan Offenbekermarkt
Herbenoeming extern lid rekenkamercommissie (J. Schreurs)
De agenda en vergaderdocumenten kunt u terugvinden bij de besluitvormende raadsvergadering van 26 april 2021: https://www.beesel.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/8d5cb598-4da0-44ca-bf94-eedc8334e838
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via digitaal via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/qY3cVF-j0vc
26 april 2021Besluitvormende raadsvergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via digitaal via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube:  https://youtu.be/UH9wimrpWeM
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: het detailhandelsbeleid; de Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel; het plan van aanpak 'Waardevol Beesel'; de uitbreiding berging sporthal De Schans; en de herbenoeming extern lid van de rekenkamercommissie (J. Schreurs).
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.
20 april 2021B&W publicatie
13 april 2021B&W publicatie
12 april 2021Raadscommissievergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/rmuB32Ss7D0
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: het detailhandelsbeleid; de Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel; het plan van aanpak ‘Waardevol Beesel’; de uitbreiding berging sporthal De Schans; en de vaststelling bestemmingsplan Offenbekermarkt.
De vergadering start om 19:30 uur en is via de livestream te volgen voor publiek.
6 april 2021B&W publicatie
30 maart 2021B&W publicatie
23 maart 2021B&W publicatie
16 maart 2021B&W publicatie
9 maart 2021Besluitvormende raadsvergadering
We hervatten de besluitvormende raadsvergadering van 8 maart 2021. De vergadering start om 19:30 uur en is via de livestream te volgen voor publiek. Zie voor de agendastukken de besluitvormende raadsvergadering van 8 maart 2021.
Tijdens het vervolg deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: de verkeerscirculatie centrum Reuver; en de verdiepingsvisie centrum Offenbeek. Ook beslist de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan Krommenhoek 3a Reuver; de verlenging integraal jeugdbeleid; en over de subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming 2020.
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via digitaal via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/B9kKMYXWe6M
9 maart 2021B&W publicatie
8 maart 2021Besluitvormende raadsvergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via digitaal via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/MN699KCabvE
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: de raadsconsultatie Regionale Energie Strategie (RES); de verkeerscirculatie centrum Reuver; de verdiepingsvisie centrum Offenbeek. Ook beslist de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan Krommenhoek 3a Reuver; de verlenging integraal jeugdbeleid; de oplossing voor de scheur in het ondiep van Zwembad de Bercken; en over de subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming 2020.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.
2 maart 2021B&W publicatie
1 maart 2021Opiniërende raadsvergadering
Tijdens deze opiniërende raadsvergadering gaan de raadsleden in debat met elkaar over de verkeerscirculatie centrum Reuver en de oplossing voor de scheur in het ondiep bad Zwembad de Bercken.
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/aFnprYh1rJ8
23 februari 2021Raadscommissievergadering
We hervatten de commissievergadering van 22 februari 2021. De vergadering start om 19:30 uur en is via de livestream te volgen voor publiek. Zie voor de agendastukken de commissievergadering van 22 februari. Tijdens deze verlengde vergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: de verlenging van het integraal jeugdbeleid; de oplossing voor de scheur in het ondiep van Zwembad de Bercken; en over de subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming 2020.
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/yUpE1bdxXhM
23 februari 2021B&W publicatie
22 februari 2021Raadscommissievergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/1cjplOpkUZ4
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: de raadsconsultatie Regionale Energie Strategie (RES); de evaluatie van de verkeersproef; de verdiepingsvisie centrum Offenbeek; de vaststelling van het bestemmingsplan Krommenhoek 3a, Reuver; de verlenging van het integraal jeugdbeleid; de oplossing voor de scheur in het ondiep van Zwembad de Bercken; en over de subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven opsporing en ruiming 2020.
De vergadering start om 19:30 uur en is via de livestream te volgen voor publiek
9 februari 2021B&W publicatie
2 februari 2021B&W publicatie
26 januari 2021B&W publicatie
25 januari 2021Besluitvormende raadsvergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/pxeTGJGYpUM
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek van de Rekenkamercommissie; het bestemmingsplan Keulseweg 93; de herziening exploitatieopzet Oppe Brik; de verordening winkeltijden gemeente Beesel in 2021; het controleprotocol van de accountscontrole op de jaarrekening 2020 vast te stellen; en de deelname van de Veiligheidsregio aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.
19 januari 2021B&W publicatie
18 januari 2021Opiniërende raadsvergadering
Tijdens deze opiniërende raadsvergadering gaan de raadsleden in debat met het college en met elkaar over het raadsvoorstel ‘Resultaten duurzaamheidsonderzoek rekenkamercommissie’.
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/N7SDRzYg3ww
12 januari 2021B&W publicatie
11 januari 2021Raadscommissievergadering
Let op: in verband met de Coronacrisis vindt de vergadering niet plaats op het gemeentehuis maar via MS Teams. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube:  https://youtu.be/FokdbxOpYL4
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek van de Rekenkamercommissie; het bestemmingsplan Keulseweg 93; de verordening winkeltijden gemeente Beesel 2021; de herziening grondexploitatie Oppe Brik; en de deelname van de Veiligheidsregio aan de Werkgeversvereniging samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek