Archief vergaderingen 2022

Overzicht vergaderingen 2022
DatumVergadering
16 mei 2022Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: zienswijzen jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen. Voor een gestructureerd verloop van de commissievergadering, worden de vragen per gemeenschappelijke regeling behandeld. De volgorde is als volgt:
1. BSGW
2. Veiligheidsregio
3. WAA
4. MGR SD
5. Omnibuzz
6. Grenspark Maas-Schwalmnette
7. Maasveren
8. RUD Limburg-Noord (onder voorbehoud, zie hieronder)
9. Algemene vragen
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
Volg de vergadering ook via (enkel audio): https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220516_1
10 mei 2022B&W publicatie
19 april 2022B&W publicatie
12 april 2022B&W publicatie
5 april 2022B&W publicatie
30 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
Digitale installatievergadering 'nieuwe' raad.
Bij afwezigheid van één of meerdere nieuw gekozen raadsleden vanwege een coronaquarantaine, wordt er na de fysieke raadsvergadering een tweede, digitale raadsvergadering gehouden. Hierin worden de raadsleden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn digitaal beëdigd. Indien nodig is deze vergadering live te volgen via https://ap.lc/vHuY9
30 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
Installatievergadering 'nieuwe' raad.
Tijdens deze raadsvergadering wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en worden een aantal posities binnen de raad bemenst. Burgemeester Vostermans blikt vooruit op de nieuwe bestuursperiode.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
Bij afwezigheid van één of meerdere nieuw gekozen raadsleden vanwege een coronaquarantaine, wordt er na de fysieke raadsvergadering een tweede, digitale raadsvergadering gehouden. Hierin worden de raadsleden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn digitaal beëdigd. Indien nodig is deze vergadering live te volgen.
29 maart 2022B&W publicatie
28 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
Laatste vergadering 'oude' raad.
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen de raadsleden besluiten over de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de benoembaarheid van de 15 nieuwe raadsleden. Aansluitend blikt burgemeester Vostermans terug op de afgelopen raadsperiode.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering via audio na te luisteren: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220328_1
23 maart 2022Kennismaking verkenner
Start formatie Beesel met onafhankelijke verkenner.
De CDA-fractie, heeft in afstemming met de vier politieke partijen, besloten om mevrouw Petra Habets voor te dragen als verkenner voor de start van de formatie in de gemeente Beesel.
We hebben de komende raadsperiode een groot aantal opgaven waar we als gemeente Beesel mee aan de slag zullen gaan. Daar past het bij dat we een slagvaardig gemeentebestuur formeren. Een gemeentebestuur waarin raad en college met elkaar verantwoordelijkheid dragen om samen besluiten te nemen. Aldus Anouk Huijs, lijsttrekker namens het CDA Beesel-Reuver-Offenbeek.
Met de start van het proces door een onafhankelijke verkenner hebben partijen de ruimte om op een vrije manier hun duiding te geven aan de uitslag. Te benoemen welke randvoorwaarden ze stellen aan het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid en welke opgaven de prioriteit gaan hebben de komende jaren. Zo komen we tot het optimale resultaat voor de gemeente Beesel.
Aanstaande woensdag 23 maart zal om 19:30 uur in een openbare bijeenkomst van de nog te benoemen gemeenteraad een kennismaking plaatsvinden met mevrouw Habets.
Daarna starten op zaterdag 26 maart de eerste een op een ronde met alle vier de fracties.
Voor vragen neem contact op met
Anouk Huijs (06-25588292)
22 maart 2022B&W publicatie
15 maart 2022B&W publicatie
8 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
We vervolgen de besluitvormende raadsvergadering van 7 maart 2022. De raadsleden nemen besluiten over de volgende voorstellen: herziening exploitatieopzetten 2021; bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek; afstemmingsverordening Participatiewet (inburgering); klachtenverordening 2022; subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven; aanwijzing stichting 't Anker als organisatie die het publiek belang behartigt.
Let op: de vergadering vindt digitaal plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om de vergadering in de Burgerzaal bij te wonen. De vergadering is voor het publiek live te volgen via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Fj-8kKwXM0M.
De agenda en stukken zijn te raadplegen op https://www.beesel.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/30994471-26d4-4cbd-a475-d7f13a8e80d7
8 maart 2022B&W publicatie
7 maart 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: locatiekeuze huisvesting onderwijs Beesel; transitievisie warmte; herziening exploitatieopzetten 2021; bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek; afstemmingsverordening Participatiewet (inburgering); klachtenverordening 2022; subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven.
Let op: de vergadering vindt digitaal plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om de vergadering in de Burgerzaal bij te wonen. De vergadering is voor het publiek live te volgen via YouTube: https://youtu.be/U4YuO_ZPSV0
22 februari 2022B&W publicatie
15 februari 2022B&W publicatie
14 februari 2022Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: Transitievisie warmte; herziening exploitatieopzetten 2021; vaststelling bestemmingsplan Oppe Stein te Offenbeek; afstemmingverordening Participatiewet (inburgering); klachtenverordening; en subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven.
Vanwege de huidige coronamaatregelen is de vergadering voor het publiek live te volgen via YouTube: https://youtu.be/flrMHQAc5oc
De commissievergadering is ook terug te luisteren (enkel audio) via:  https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220214_1
8 februari 2022B&W publicatie
1 februari 2022B&W publicatie
25 januari 2022Besluitvormende raadsvergadering
Het vervolg van de besluitvormende raadsvergadering van 24 januari 2022 is vanaf 19:30 uur live te volgen via: https://youtu.be/E87zieLo5Eg
De vergadering is ook te volgen (enkel audio) via: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220125_1
Zie voor de agendastukken de raadsvergadering van 24 januari 2022.
Tijdens het vervolg van deze vergadering besluiten de raadsleden over de volgende raadsvoorstellen: Groene loper en Alternatieve Route grondstoffentransport; oprichting Stichting Risicobeheer; en toestemming uitbesteding controlewerkzaamheden 2021 aan derde partij en Controleprotocol jaarrekeningcontrole 2021.
25 januari 2022B&W publicatie
24 januari 2022Besluitvormende raadsvergadering
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemenraadsleden besluiten over de volgende voorstellen: resultaten rekenkamercommissieonderzoek ‘Kwaliteit van raadsvoorstellen’; locatie keuze huisvesting onderwijs Beesel; groene loper en Alternatieve Route grondstoffentransport; oprichting Stichting Risicobeheer; en toestemming uitbesteding controlewerkzaamheden 2021 aan derde partij en Controleprotocol jaarrekeningcontrole 2021.
Vanwege de huidige coronamaatregelen is de vergadering voor het publiek live te volgen via YouTube: https://youtu.be/DabwbAFHTlQ
De vergadering is ook te volgen (enkel audio): https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220124_1
18 januari 2022B&W publicatie
17 januari 2022Opiniërende raadsvergadering
Tijdens deze opiniërende raadsvergadering kunnen raadsleden debatteren over het volgende voorstel: locatie keuze huisvesting onderwijs Beesel.
Vanwege de huidige coronamaatregelen is de vergadering voor het publiek live te volgen via YouTube:  https://youtu.be/NeoZx0GyyUg. De publieke tribune is gesloten.
11 januari 2022B&W publicatie
10 januari 2022Raadscommissievergadering
Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: resultaten rekenkamercommissieonderzoek ‘Kwaliteit van raadsvoorstellen’; locatie keuze huisvesting onderwijs Beesel; groene loper en Alternatieve Route grondstoffentransport; en oprichting Stichting Risicobeheer.
Vanwege de huidige coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats en is voor het publiek live te volgen via YouTube:  https://youtu.be/XlBfgdF20K0