B&W vergadering 20 november 2017

Algemene informatie
PlaatsSint Annastraat 38 a
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - B&W besluitenlijst van 2017-11-13

2 - Uitnodigingen

3 - Tweede bestuursrapportage 2017

4 - Belastingverordeningen 2018

5 - Benoeming leden hoofdstembureau voor gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018

6 - Memo regeerakkoord 2017-2021, gevolgen voor Beesel

7 - BenW nota terugkoppeling straatschouw 2 oktober 2017

8 - Verlenen subsidies 2018 aan sportverenigingen, jeugdverenigingen, culturele verenigingen en ouderenverenigingen.

9 - Richtinggevend kader toekomst accommodaties|voorzieningen gemeente Beesel

10 - Verlenging Proef vrij sluitingsuur horeca

11 - Overdracht voormalige stortplaatsen aan Nazorg Limburg BV

12 - Plan van Aanpak energietransitie en duurzaamheidsvisie

13 - Principebesluit: het toestaan van een bedrijf tot en met categorie 3.2 op de percelen Mariastraat 22 en 24 in Reuver met een inrit of uitrit aan de Charles Ruysstraat