B&W publicatie 22 maart 2022

Algemene informatie
PlaatsCommissiekamer
Tijd09:15 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Agenda

2 - Openbare besluitenlijst B&W 15-3-2022

3 - Uitnodigingen college

3.1 - uitnodiging jaarcongres Expertisecentrum Veiligheid 13 oktober 2022 Den Bosch

4 - RIB integraal veiligheidsplan 2023 -2026

5 - Intern Controle Plan 2022

6 - Verzoek uitstel aanleveren toezicht informatie voor het onderdeel informatie-archiefbeheer

7 - Aanwijzen stichting Anker als organisatie publiek belang

8 - Definitief besluit lening stichting het Anker

9 - Mandaat transformatiemiddelen regionaal beleidsplan Jeugd MGR 2022

10 - Last onder bestuursdwang Pater Regoutlaan 16

11 - Herbenoeming twee leden monumentencommissie en aanwijzing ambtelijk secretaris voor kalenderjaar 2022.