B&W vergadering 10 april 2017

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd08:30 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

9.00 - 9.45 uur: toelichting op kerktoren door Hertje Offenbeek en kernoverleg (in de commissiekamer)

Documenten

Agenda

1 - B&W besluitenlijst van 2017-04-03

2 - Uitnodigingen

3 - Aanpassen CAR UWO gemeente Beesel

4 - Zienswijze ontwerpbegroting 2018-2022

5 - Jaarrekening 2016 en begroting 2018 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

6 - Subsidie-aanvraag Ondernemersklankbord - team Limburg

7 - Principebesluit bedrijfsuitbreiding Thielco op locaties Parallelweg 10 en 11 in Reuver

8 - Parkeeronderzoek centrum Reuver | Uitbreiding parkeerplaats Rustoord

9 - Jaarrekening 2016 en de begroting 2018 Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord

10 - Principebesluit uitbreiden horeca-activiteiten Rijkel 26a (‘Bakkes-Höfke’)

11 - Principebesluit bouwgrond op een gedeelte van het perceel kadastraal F nr. 1630 gelegen aan de Hoornpost in Beesel.

12 - Verzoek van de heer H. Lommerse tot het adopteren van het openbaar plantsoen naast het pand Heldens van de Mortellaan 4 in Beesel.