B&W publicatie 5 juli 2022

Algemene informatie
PlaatsKamer burgemeester
Tijd09:15 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Agenda

2 - Openbare besluitenlijst B&W 5-7-2022

3 - Uitnodigingen college

3.1 - uitnodiging jaarcongres Expertisecentrum Veiligheid 13 oktober 2022 Den Bosch

3.2 - uitnodiging college aanmoedigen lopers Nijmeegse Vierdaagse in Gennep 21-7-2022

3.3 - save the date - college afscheid wethouders gemeente Roermond 11-7-2022 stadhuis

4 - RIB voortgang projecten regio

5 - Vaststelling investeringssubsidie TC Bronshout

6 - Verlengen subsidie voor 2023

7 - Raad van advies Anker in relatie tot verstrekte lening

8 - CV_Art45_BL_afkruisen_inritten

9 - Advies compensatie duurzaamheidmaatregelen (Beesel)

10 - WOZ-waarde en duurzame maatregelen

11 - Bezwaar tegen besluit voor het realiseren van een opbouw op de garage van Offenbeker Bemden 4.

12 - Rijksweg 9a, behandeling vooroverleg gebouwde garage