Besluitvormende raadsvergadering 2 juni 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitaal via YouTube: https://youtu.be/EPEQWCBQsGI
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Deze vergadering vindt digitaal plaats.
De vergadering is op 2 juni 2020 om 23:15 door de voorzitter geschorst, en wordt vervolgd op 3 juni 2020 vanaf 20:00 uur. We starten dan met agendapunt 9.
De live stream is op 3 juni 2020 te volgen op YouTube via de volgende link: https://youtu.be/EPEQWCBQsGI

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijsten van de raadsvergadering van 27 januari 2020, de buitengewone raadsvergadering van 28 januari 2020 en de ingelaste raadsvergadering van 21 april 2020.

5 - Ingekomen stukken

6 - Zienswijze begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 gemeenschappelijke regelingen BsGW, Veiligheidsregio Limburg Noord, WAA, MGR SDLN, Omnibuzz, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Maasveren, RUD Limburg Noord.

7 - Verordening Starterslening Gemeente Beesel 2020

8 - Armoedebeleid 'Meedoen naar vermogen

9 - Verkeersproef Reuver

10 - Vaststelling bestemmingsplan 'Bussereindseweg 81-2, Beesel'

11 - Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester

12 - Ontheffing woonverplichting burgemeester

13 - Verordening Rekenkamercommissie 2020

14 - Rondvraag

15 - Sluiting