B&W publicatie 20 april 2020

Algemene informatie
PlaatsOp locatie
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Verlengen opstalrecht voor stichting ´t Anker.

3 - Eindverantwoording subsidieaanvraag provincie Limburg voor uitvoering Plan van Aanpak Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel

4 - BenW-voorstel Bewoners Bussereindseweg 15 schriftelijk mededelen dat project dijkversterking Beesel ongewijzigd wordt voortgezet

5 - Verordening Starterslening Gemeente Beesel 2020

6 - BBV gunning civieltechnisch werk Spoorkamp

7 - Agenda portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein d.d. 16 april 2020