B&W publicatie 3 november 2020

Algemene informatie
PlaatsMS teams
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

2 - Openbare besluitenlijst B&W 2020-11-3

3 - Collegevoorstel RIB Uitvoeringsprogramma Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel (november 2020)

4 - Collegevoorstel RIB 22-10-2020 afkoppelen hemelwater gemeentelijke gebouwen

5 - Bezwaar tegen besluit van 28-1- 2020 voor het kappen van 9 beuken OV 2020-19

6 - Collegevoorstel PHO Ruimte van 5 november 2020

7 - collegevoorstel motie 6-7-20: cameratoezicht bij ondergrondse milieustraten huishoudelijk afval