Besluitvormende raadsvergadering 30 maart 2022

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Installatievergadering 'nieuwe' raad.
Tijdens deze raadsvergadering wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en worden een aantal posities binnen de raad bemenst. Burgemeester Vostermans blikt vooruit op de nieuwe bestuursperiode.
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
Bij afwezigheid van één of meerdere nieuw gekozen raadsleden vanwege een coronaquarantaine, wordt er na de fysieke raadsvergadering een tweede, digitale raadsvergadering gehouden. Hierin worden de raadsleden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn digitaal beëdigd. Indien nodig is deze vergadering live te volgen.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Beëdiging en installatie van de nieuw benoemde raadsleden

5 - Benoeming commissie toetsing geloofsbrieven

6 - Benoeming ad hoc commissie benoembaarheid wethouders

7 - Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad

8 - Benoeming commissievoorzitters

9 - Benoeming auditcommissie en mandaat aanbesteding accountantsdienstverlening

10 - Benoeming werkgeverscommissie griffie

11 - Vooruitblik op de nieuwe raadsperiode door burgemeester Vostermans

12 - Rondvraag

13 - Sluiting