Raadscommissievergadering 16 mei 2022

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterP.J.I.M. Jacobs

Tijdens deze commissievergadering kunnen raadsleden en fractievertegenwoordigers technische vragen stellen over de volgende voorstellen: zienswijzen jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen. Voor een gestructureerd verloop van de commissievergadering, worden de vragen per gemeenschappelijke regeling behandeld. De volgorde is als volgt:
1. BSGW
2. Veiligheidsregio
3. WAA
4. MGR SD
5. Omnibuzz
6. Grenspark Maas-Schwalmnette
7. Maasveren
8. RUD Limburg-Noord (onder voorbehoud, zie hieronder)
9. Algemene vragen
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
Volg de vergadering ook via (enkel audio): https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20220516_1

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vastelling agenda

3 - Mededelingen

4 - Vaststelling verslag commissievergadering 14 februari 2022

5 - Zienswijzen jaarrekeningen 2021 en begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen

6 - Sluiting