B&W vergadering 4 september 2017

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur
Voorzitterdr. P. Dassen-Housen

Documenten

Agenda

1 - B&W besluitenlijst van 2017-08-28

2 - Uitnodigingen

4 - Beschikbaar stellen financiƫle middelen voor opstellen van een lange termijn visie op de IT infrastructuur

5 - Regio visie bijzondere Doelgroepen 2017-2020

6 - Bibliotheek Maas en Peel: Productenbegroting en meerjarig subsidiekader

7 - Subsidieaanvraag sociale verrijking de Langste Aettaofel van Reuver buurtvereniging de Bloom

8 - Amendement afvalinzameling - raadsvergadering 27 maart 2017

9 - Afvalstoffenverordening gemeente Beesel 2018

10 - Vaststelling vast en variabel tarief afvalstoffenheffing 2018

11 - BenW - ter informatie: communicatieplan uitrol nieuwe afvalinzameling

12 - Vaststellen 'bestemmingsplan Pastoor Vrankenlaan 28, Reuver

13 - Voorbereidende memo werkvergadering gemeenteraad Wet Revitalisering Generiek Toezicht

14 - Verlengen principebesluit Kesselseweg 43