Besluitvormende raadsvergadering 14 december 2020

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Let op: in verband met de Coronacrisis en de onderlinge afstand die deelnemers aan de vergadering van elkaar moeten houden, is er geen ruimte voor publiek in de burgerzaal. De vergadering wordt daarom live uitgezonden via YouTube: https://youtu.be/q_wkhNY_Kuk
Tijdens deze raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de volgende voorstellen: De tweede bestuursrapportage van 2020; het detailhandelsbeleid in gemeente Beesel en de afbakening van de centrumgebieden in de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver; de stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel; de actualisatie van het algemeen-belangbesluit zwembad de Bercken. Ook wordt voorgesteld om de belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2020 in te trekken en nieuwe belastingverordeningen en bijbehorende tarieven voor het belastingjaar 2021 vast te stellen. Als laatste wordt voorgesteld om het college toestemming te geven tot het nemen van een besluit over de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot BsGW.
De vergadering start om 19:30 uur en is via een livestream te volgen voor publiek.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen

2.1 - Nieuws uit (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Benoeming nieuw raadslid namens de VLP, de heer L. Smeets

5 - Benoeming nieuwe fractievertegenwoordiger namens de VLP, mevrouw M. van Mosseveld

6 - Benoeming nieuw intern lid rekenkamercommissie, de heer J. Nijssen

7 - Vaststelling besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 26 oktober 2020 en 9 november 2020

7.1 - Besluitenlijst raadsvergadering 26 oktober 2020

7.2 - Besluitenlijst raadsvergadering 9 november 2020

8 - Ingekomen stukken

8.1 - Voorstel ter afhandeling college

8.2 - Voorstel ter kennisneming

8.3 - VNG-Ledenbrieven

8.4 - Artikel 44 vragen

8.5 - Brieven Rekenkamercommissie

8.6 - Raadsinformatie / raadsconsultatiebrieven

9 - Tweede bestuursrapportage 2020 Gemeente Beesel

10 - Detailhandelsbeleid

11 - Stimuleringsregeling Toekomstbestendige Centra Gemeente Beesel

12 - Actualisatie algemeen-belangbesluit zwembad de Bercken

13 - Belastingverordeningen 2021

14 - Toetreding Mook en Middelaar tot BsGW (toestemming college voor wijziging GR)

15 - Rondvraag

16 - Sluiting