Besluitvormende raadsvergadering 6 maart 2023

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterB.C.M. Vostermans

Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering nemen raadsleden besluiten over de volgende voorstellen: het sportbeleid, de aanpak vrachtverkeer en de kwaliteitsverordening VTH
De publieke tribune is geopend. U kunt de vergadering dus bijwonen in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Reuver.
De vergadering is via een stream live te volgen: https://channel.royalcast.com/webcast/beesel/20230306_1

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Mededelingen (regionale) werkgroepen / gemeenschappelijke regelingen)

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 19 december 2022

5 - Eervol ontslag lid auditcommissie en benoeming nieuw lid auditcommissie

5.1 - Eervol ontslag lid auditcommissie

5.2 - Benoeming nieuw lid auditcommissie

6 - Sportbeleid

7 - Aanpak Vrachtverkeer

8 - Kwaliteitsverordening VTH

9 - Moties vreemd aan de orde van de dag

10 - Ingekomen stukken

11 - Rondvraag

12 - Sluiting