Besluitvormende raadsvergadering 16 september 2019

Algemene informatie
PlaatsBurgerzaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterW.G.H.M. Rutten

Agenda

0 - Vergaderdocumenten.

1 - Opening

2 - Mededelingen

3 - Definitieve vaststelling van de agenda

4 - Vaststelling van de besluitenlijst van de reguliere raadsvergadering op 1 juli en de buitengewone raadsvergadering op 8 juli 2019

5 - Ingekomen stukken

6 - Verordening Starterslening gemeente Beesel 2019.

7 - Vaststellen POL-uitwerking 'Regionale visie Land- en tuinbouw Noord-Limburg' en 'Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader'

8 - Eervol ontslag raadsgriffier.

9 - Benoemen interim griffier

10 - Wijziging "Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester 2019"

11 - Rondvraag

12 - Sluiting