B&W publicatie 13 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsCollegekamer
Tijd09:00 uur

Documenten

Agenda

- Vergaderdocumenten.

2 - Uitnodigingen

3 - Het vaststellen van het algemeen mandaatbesluit gemeente Beesel 2019 met bijbehorend register

4 - Gunning maaibestek 2019-2021

6 - RIB Proces herijking regionale structuurvisie Wonen

7 - Verrekenen neveninkomsten 2018 op wedde burgemeester en wethouders